СИГМА БЪЛГАРИЯ АД България
Volvo Services Oil Analysis

Диагностика на маслото в двигателя

Добре смазана работа

Диагностика на маслото в двигателя

Диагностиката на маслото в двигателя е забележително ефективен начин за диагностициране на потенциални проблеми във вашата машина - подобно на кръвния тест при хората. Проба от маслото се взема от вашата машина и се изпраща до специализирана лаборатория на Volvo, където се анализира широк спектър от микроелементи, за да може да се направи диагностика.

Диагностика на маслото в двигателя може да се използва много ефективно при двигатели, мостове, скоростни кутии, раздатъчни кутии и хидравлика; но същите процеси работят и с охладителна течност и гориво.

Действието на диагностиката ще ви позволи да планирате дребен ремонт на машината сега, вместо да рискувате неочакван основен ремонт по-късно. 

Как работи това?

Вземане на проби

Необходимите проби се вземат и след това се изпращат до една от специализираните лаборатории на Volvo.

Анализ

Използвайки най-съвременно и усъвършенствано диагностично оборудване, нашите специалисти анализират пробите и събират огромно количество информация, от която могат да направят изводи за доброто здраве на вашата машина и скритото състояние на нейните компоненти.

Диагностика

Подробна диагностика ви се предоставя веднага онлайн. Диагностиката включва и препоръки за действия.

Намиране на дилър на Volvo начало
Подобрете своя бизнес

Нека обсъдим как можем да ви помогнем.

Свържете се с нас