СИГМА БЪЛГАРИЯ АД България

Проверка за поддръжка

Проверявайте вашата инвестиция

Проверка за поддръжка

Идентифицирайте нуждата от техническа поддръжка и ремонт чрез Проверка за поддръжка. Обучен сервизен механик на Volvo извършва проверки на всички важни части и функции на машината. Намалете непланираното време на принудителен престой, за да можете да поддържате вашата машина в работно състояние.

С помощта на програмата Проверка за поддръжка, обучен сервизен механик на Volvo извършва подробен преглед на машината във всички зони, които са от първостепенно значение:
Двигател
Хидравлика
Електрически системи
Силово предаване
Спирачки
Кормилно управление
Рама и кабина, платформа на оператора

Нека ви помогнем да се справите с проблемите за техническа поддръжка и ремонта като използвате оригинални части Volvo, за резултати, които осигуряват сериозна компенсация чрез:
Увеличаване на производителността
Намаляване на времето за принудителен престой
Удължаване на експлоатационния живот на машината

Намиране на дилър на Volvo начало
Подобрете своя бизнес

Нека обсъдим как можем да ви помогнем.

Свържете се с нас