СИГМА БЪЛГАРИЯ АД България
Volvo Services Haul Assist Map

Карта

Видимост към обекта

Карта

Познаването на местоположението на останалите машини на обекта може да помогне на операторите да избегнат потенциално опасни ситуации, особено когато работят на обекти с ограничена видимост. Уведомленията за ограничение на скоростта напомнят на операторите да спазват безопасна скорост.

Ефикасно шофиране

Възможността да се наблюдава трафикът и да се следи транспортният поток в работния цикъл позволява на операторите да предвиждат по-добре решенията за движение, което води до по-ефективно изпълнение.

Как работи

Вграденият GPS на превозвача се използва за целите на позиционирането, а телекомуникационната връзка на Volvo Co-Pilot позволява комуникация между машините. Картата работи безпроблемно в съчетание с приложението On-Board Weighing.

Транспортни пътища
Транспортните пътища се показват в помощ на операторите при навигацията около обекта.

Зони за товарене и разтоварване
Предварително определени зони за товарене/разтоварване могат да бъдат определени, за да задействат определени функционалности, например активиране на информация от On-board Weighing при влизане в определена зона.

Участъци с единична лента
Операторът ще бъде уведомен, ако приближава друга машина в рамките на предварително зададен участък с единична лента.

Ограничения на скоростта
Задайте ограничения на скоростта за обекта и/или отделните части на обекта, за да предотвратите превишаване на скоростта.

Повече данни, по-добър анализ

С Карта получавате всички мощни отчети и справочни функционалности, които бихте очаквали от системата On-board Weighing, плюс много други.

Картата дава възможност за включване на данни за GPS координати в отчетите ви, което означава, че можете да измервате материала, преместван между различни координати на местоположението.

Намиране на дилър на Volvo начало
Подобрете своя бизнес

Нека обсъдим как можем да ви помогнем.

Свържете се с нас