СИГМА БЪЛГАРИЯ АД България
Volvo Services Haul Assist

Система за помощ при пренос

Ефективно движение по обекта

Система за помощ при пренос

Оптимизирайте вашите цикли на транспортиране чрез системата за помощ при пренос, управлявана от Volvo Co-Pilot – революционният бордови дисплей. Получете достъп до набор от интелигентни приложения и повишете ефективността на работата си.

Системата On-board Weighing

Когато става въпрос за товарене и преместване на оптималното количество материал, интуицията не може да ви отведе докрай. Ами ако не премествате достатъчно материал или пък премествате твърде много? Не подлагате ли машината на нежелателно напрежение? Получете всички необходими отговори със системата за бордово претегляне On-Board Weighing Интелигентната система е интегрирана във Volvo Co-Pilot и осигурява разширена информация, която ви помага да постигате целите си всеки път.

Научете повече за системата за бордово претегляне On-Board Weighing
Карта

Получете точно позициониране на машината с Карта, умно приложение, което позволява на операторите да наблюдават трафика на превозвача на място в реално време. Това не само предоставя на операторите по-добра ориентация из обекта, върху който работят, но им позволява да адаптират проактивно своето шофиране според условията на трафика.

Научете повече за Карта

Намиране на дилър на Volvo начало
Подобрете своя бизнес

Нека обсъдим как можем да ви помогнем.

Свържете се с нас