СИГМА БЪЛГАРИЯ АД България
Volvo Services Engine auto shutdown

Автоматично изключване на двигателя

Намалява разхода на гориво

Автоматично изключване на двигателя

Опцията за автоматично изключване на двигателя е лесен начин за намаляване на разхода на гориво и общите разходи. А освен, че пестите пари, вие също така опазвате околната среда. В зависимост от ситуацията, една строителна машина често работи на празен ход в 40 - 60 процента от работното си време. Автоматичното изключване на двигателя намалява това без влияние върху производителността. Функцията изключва двигателя при работа на празен ход в продължение на повече от 4 минути, когато машината е неподвижна и не е на предавка.

Намиране на дилър на Volvo начало
Подобрете своя бизнес

Нека обсъдим как можем да ви помогнем.

Свържете се с нас