СИГМА БЪЛГАРИЯ АД България
Volvo Services Fuel Efficiency Services

Услуги за икономия на гориво

Направете повече с по-малко гориво

Услуги за икономия на гориво

Управлявайте разхода на гориво с набор от услуги за ефективност на горивото, включително консултации и отчети за разхода на гориво, които имат за цел да намалят текущите разходи и да увеличат максимално вашата рентабилност. Като разполагате с данни за машината, вие можете да предприемете корективни действия за подобряване на работните практики - да намалите общия разход на гориво и емисиите на CO2, като спестите пари и спомогнете за опазването на планетата. А чрез обучение на оператора можете да подобрите уменията на оператора и да оптимизирате горивната ефективност.

По-продуктивна и рентабилна експлоатация на машината.

Съкратете разхода на гориво и намалете общите разходи.

Оптимизирайте вашия автопарк и увеличете производителността максимално.

Намиране на дилър на Volvo начало
Подобрете своя бизнес

Нека обсъдим как можем да ви помогнем.

Свържете се с нас