СИГМА БЪЛГАРИЯ АД България
Volvo Services Fuel Efficiency Services

Услуги за икономия на гориво

Направете повече с по-малко гориво

Услуги за икономия на гориво

Управлявайте разхода на гориво с набор от услуги за ефективност на горивото, включително консултации и отчети за разхода на гориво, които имат за цел да намалят текущите разходи и да увеличат максимално вашата рентабилност. Като разполагате с данни за машината, вие можете да предприемете корективни действия за подобряване на работните практики - да намалите общия разход на гориво и емисиите на CO2, като спестите пари и спомогнете за опазването на планетата. А чрез обучение на оператора можете да подобрите уменията на оператора и да оптимизирате горивната ефективност.

По-продуктивна и рентабилна експлоатация на машината.

Съкратете разхода на гориво и намалете общите разходи.

Оптимизирайте вашия автопарк и увеличете производителността максимално.

Моля, имайте предвид, че не всички наши оферти се предлагат във всички държави. За повече информация се обърнете към вашия местен доставчик.

Намиране на дилър на Volvo начало
Подобрете своя бизнес

Нека обсъдим как можем да ви помогнем.

Свържете се с нас