СИГМА БЪЛГАРИЯ АД България

Кое е най-доброто за вашия бизнес

Силно партньорство
Споразумението за поддръжка с клиента засилва отношенията между дилъра и клиента. Редовните сервизни проверки стимулират и двете страни да поддържат контакти, което създава уникално партньорство.


Контрол на разходите
Със Споразумение с клиенти за поддръжка, договорената цена за час Ви помага да планирате дейността си, да намалите риска и да бъдете по-конкурентоспособни при наддаване и спечелване на контракти.

Акцент върху основния ви бизнес
Споразуменията с клиенти за поддръжка ви осигуряват спокойствие и дават възможност да поставите акцента върху най-важните страни на основния ви бизнес. Изберете областите от вашия бизнес, които се нуждаят от подобрение, за да си осигурите правилно и гладко изпълнение на дейностите на вашия работен обект.


Максимално разгръщане на потенциала за работа
Обучените сервизни техници на Volvo и средствата за анализ на Volvo прилагат най-новите технологии за наблюдение на работата на машината и нейните характеристики, като осигуряват максимално разгръщане на нейния потенциал за работа. 

Имайте по-добри отношения със своята машина Volvo!

Създайте успешни отношения със своята машина Volvo! Съвети за това как да извлечете максималното от своята инвестиция. Тайната е в Споразумението с клиенти за поддръжка.

Четири споразумения

С избор между нашите четири Споразумения с клиенти за поддръжка можете да изберете пакета, който най-добре отговаря на Вашите нужди.
Имате избор между Златно, Сребърно, Синьо и Бяло.

Златно споразумение с клиенти за поддръжка

Златното споразумение с клиенти за поддръжка е нашето най-изчерпателно предложение. Това споразумение предлага превантивна поддръжка, проверки и ремонти при необходимост, извършвани от обучени техници на Volvo сервизи. Дилърът ви ще извърши същите дейности, както заложените в синята програма, плюс ремонт на всички части за удовлетворяване на високите очаквания за оптимална наличност и продуктивност на машината.

Сребърно споразумение с клиенти за поддръжка

Сребърното споразумение с клиенти за поддръжка предлага същите действия, както синьото споразумение, плюс извършване на ремонти за избрани компоненти. 

Синьо споразумение с клиенти за поддръжка

Синьото споразумение с клиенти за поддръжка предлага превантивна поддръжка и проверки. Може да бъдат включени аналитични средства и услуги като CareTrack, Volvo диагностика на масло и MATRIS анализ за наблюдение на вашата машина. 

Бяло споразумение с клиенти за поддръжка

Бялото споразумение с клиенти за поддръжка предлага редовни инспекции на машината от обучени сервизни техници на Volvo върху всички жизненоважни части и функции. 

Намиране на дилър на Volvo начало
Подобрете своя бизнес

Нека обсъдим как можем да ви помогнем.

Свържете се с нас