СИГМА БЪЛГАРИЯ АД България

Времето е пари – заловете се бързо за работа

Придвижването наоколо и между работните обекти става с лекота, без необходимост от разглобяване на стрелата и противотежестта.

Volvo pipelayer PL3005E

Времето е пари – заловете се бързо за работа

Максимизирайте полезното време за работа с революционните тръбополагащи машини от серията Е на Volvo. Като ви позволява да се придвижвате из работния обект с лекота, машината може да се премести в рамките на 30 минути без необходимост от разглобяване на стрелата и противотежестта. Захванете се веднага за работа, благодарение на многофункционалния и спестяващ време дизайн.

Volvo pipelayer PL3005E

Икономична поддръжка

Максимизирайте полезното време за работа с редовно почистване и сервизно обслужване на дистанционните филтри, които са лесно достъпни отделно от двигателя и радиатора. Намалете разходите като избегнете непланираните престои и осигурите подробно наблюдение на вашата машина с CareTrack. Получавате дистанционни отчети за машината, включително местоположение, използване, производителност, разход на гориво и много други данни.

Ние сме тук, за да ви подкрепяме

Разчитайте на подкрепа тогава, когато ви е нужна, там, където ви е нужна; дори и в най-отдалечените места. Възползвайте се от обширната инфраструктура от техници, сервизи и дилърски представителства в глобалната сервизна мрежа на Volvo. Специализирани центрове за подкрепа могат да бъдат организирани във връзка с дилърските представителства на Volvo за клиенти, намиращи се на отдалечени места. Като се вслушва във вашите изисквания, Volvo може да ви предложи специални решения, намаляващи вашите общи разходи за притежание.

Разширено обучение

Използвайте един по-безопасен и по-ефикасен режим на обучение с първия в света симулатор за тръбополагащи машини от Volvo. Увеличете стойността на обучението с интелигентния и силно реалистичен симулатор, който осигурява по-продуктивна експлоатация. Операторите могат да се обучават не само за основните действия с машината - багер или тръбополагач - но също така и за рядко срещани ситуации, без да рискуват безопасността на работния обект.

Намиране на дилър на Volvo тръбополагащи машини
Свържете се с нас

Искате ли да поръчате или да научите повече? Изпратете ни съобщение.

Свържете се с нас