СИГМА БЪЛГАРИЯ АД България

Охладител с единични модули

Радиаторът, интеркулерът и охладителят на хидравличното масло са разположени един до друг в единичен пласт, за да се повиши до максимум ефективността, да се намалят запушванията и да се подпомогне почистването.

багер volvo ec480e t4f

Повишава полезното време за работа

Поддръжката и сервизното обслужване на строителното оборудване е съществено за поддържане на максимална производителност - но това не трябва да е сложна или времеемка задача. С големите врати с широк отвор и групираните сервизни точки, Volvo улеснява поддръжката. Повишете полезното време за работа с Volvo.

Намиране на дилър на Volvo верижни багери
Свържете се с нас

Искате ли да поръчате или да научите повече? Изпратете ни съобщение.

Свържете се с нас