СИГМА БЪЛГАРИЯ АД България

Достъп до сервизните точки

Серията Е осигурява нов, по-удобен и безопасен достъп — благодарение на предпазителни релси — за проверка на резервоарите за масло на хидравликата, горивото и AdBlue®. Това е допълнение към леснодостъпния, широк и удобен страничен капак на отсека.

багер volvo ec160e t4f

Наземен контрол

Поддържането на добро ниво на проверка е важно за дългия живот на машината, по-бързото сервизно обслужване и максимално дългото полезно време за работа - това е причината Volvo да разработи лесно достъпните сервизни точки с допълнителни мерки за безопасност.

Намиране на дилър на Volvo верижни багери
Свържете се с нас

Искате ли да поръчате или да научите повече? Изпратете ни съобщение.

Свържете се с нас