СИГМА БЪЛГАРИЯ АД България

Система за електронно управление на асфалтополагащата машина (EPM) 3

Новата, високотехнологична система за управление Electronic Paver Management (EPM 3) от трето поколение (Електронно управление на асфалтополагаща машина) осигурява цялостен контрол от страна на оператора.

Система за електронно управление на асфалтополагащата машина (EPM) 3

Новата, високотехнологична система за управление Electronic Paver Management 3 (EPM 3) от трето поколение (Електронно управление на асфалтополагаща машина) осигурява цялостен контрол от страна на оператора. Уникалното табло за управление насочва оператора интуитивно при отделните работни функции. Бутоните за управление на всички функции са подредени върху диаграма с проекция от високо, което улеснява тяхното асоцииране с действителните им места в машината. Осигурете си пълен контрол над функциите на машината.

Платформа на оператора и видимост

Операторът разполага с пълна и безпрепятствена видимост около асфалтополагача, бункера, канала на шнека и заравнителя, за да получи по-добра представа за работата, което увеличава производителността и качеството на полаганата настилка. Удобната зона за управление намалява умората на оператора с цел по-продължителна и по-концентрирана работна дейност. Равната платформа намалява риска от загуба на равновесие, а орелефената обшивка на платформата и парапетите осигуряват стабилност при ходене около машината.

Мениджър настройки

Функцията за регулиране на настройките ви позволява да съхранявате и записвате ваши персонализирани настройки за отделните проекти, като по този начин се постига постоянно качество при отделните работни задачи. При обекти с полагане на сходни настилки, операторът може да извика от паметта записаните параметри в EPM 3, като така се опростява първоначалната конфигурация на машината за бързо започване на полагането на настилката. След започване на полагането на настилка може да се направи фина настройка за оптимизиране на работата и производителността.

Работни светлини

Шест стандартни работни светлини помагат при работа в условия на ниска осветеност. Две светлини светят напред, други две осветяват зоната зад машината, а две допълнителни странични светлини спомагат за увеличаване на видимостта и производителността. Конфигурацията на светлините може да се увеличи чрез използване на до 10 светодиодни светлини или лампи-балони за нощно строителство.

Шумова защита

Асфалтополагачте на Volvo са конструирани за работа при забележително ниски нива на шума. Нивото на шума от асфалтополагача се намалява още повече при работа в режима по подразбиране Eco Mode. Това е особено полезно в натоварена градска среда или жилищни райони, където действат разпоредби за ограничения на шума.

Намиране на дилър на Volvo асфалтополагащи машини
Свържете се с нас

Искате ли да поръчате или да научите повече? Изпратете ни съобщение.

Свържете се с нас