СИГМА БЪЛГАРИЯ АД България

CareTrack Advanced

Бъдете информирани, получавайте отчети, предупреждения и информация от рода на ниво на горивото, местоположение на машината и работни часове, за да можете да планирате по-ефективно вашето сервизно обслужване.

Компактни машини, големи предимства

CareTrack е най-съвременна телематична система, разработена за Volvo Construction Equipment. Бъдете информирани, получавайте отчети, аларми и информация от рода на ново нагориво, местоположение на машината и часове, за да можете да планирате по-ефективно вашия сервиз. Преодолейте непланираните престои и проверете дали машината ви се експлоатира ефективно.

Мениджър за интервали на сервизно обслужване

EPM 3 може да показва автоматизирана система за управление, която известява оператора за необходима или планирана сервизна поддръжка. Тя ви предупреждава за рутинно сервизно обслужване, изисквания за по-дълъг интервал на сервизно обслужване и просрочена сервизна поддръжка. Системата съхранява информацията и запазва запис за хронологията на сервизно обслужване.

Гумени вложки на звената на веригата без нужда от допълнително смазване

Новите оригинални гумени вложки на звената на веригите Volvo са устойчиви на износване, лесно заменяеми, и са на разумна цена. Веригата без нужда от допълнително смазване увеличава интервалите за сервизно обслужване на звената и намалява шумапо време на движение.

Достъп до сервизните точки

Подобреният достъп за обслужване от платформата осигурява лесна поддръжка, намалява времето за принудителен престой, както и оперативните разходи. Всички ежедневни операции по поддръжка и зареждане с гориво спестяват както време, така усилия на оператора.

MATRIS

Чрез този инструмент търговските представители на Volvo могат да предоставят експертен анализ на работната дейност на машината. MATRIS поддържа оптимизирана работа чрез проследяване на характера на дейността и идентифициране на възможности за евентуално подобрение, което води до по-голяма икономичност и намалена амортизация.

Намиране на дилър на Volvo асфалтополагащи машини
Свържете се с нас

Искате ли да поръчате или да научите повече? Изпратете ни съобщение.

Свържете се с нас