СИГМА БЪЛГАРИЯ АД България
volvo tiltable ditching bucket

Наклоняема кофа за канали

Наклоняемата кофа за канали е гъвкаво решение за поддръжка на канавки, озеленяване и оформяне на наклони. С наклон от 45° от двете страни, кофата за канали осигурява отлична прецизност - перфектният избор, когато се изисква чист и гладък откос.

EW220E

Код за продажби Интерфейс Название на интерфейс Капацитет Ширина на рязане Тегло Износващи се части (тип) Описание на страничен режещ ръб (тип) Тип прикачно устройство
8301201 Pin-on type 0,55 m³ 1800 мм 851 кг Bolt on edge - Bucket
8301203 Pin-on type 0,55 m³ 1800 мм 771 кг Bolt on edge - Bucket
8301207 Pin-on type 0,62 m³ 2000 мм 903 кг - Bucket
8301209 Pin-on type 0,62 m³ 2000 мм 814 кг Bolt on edge - Bucket
8301218 S type S1 0,55 m³ 1800 мм 893 кг Bolt on edge - Bucket
8301219 S type S1 0,55 m³ 1800 мм 813 кг - Bucket
8301220 S type S1 0,62 m³ 2000 мм 946 кг Bolt on edge - Bucket
8301221 S type S1 0,62 m³ 2000 мм 856 кг - Bucket
8301233 Symmetrical type S70 0,55 m³ 1800 мм 901 кг Bolt on edge - Bucket
8301235 Symmetrical type S70 0,55 m³ 1800 мм 821 кг Bolt on edge - Bucket
8301239 Symmetrical type S70 0,62 m³ 2000 мм 954 кг Bolt on edge - Bucket
8301241 Symmetrical type S70 0,62 m³ 2000 мм 864 кг Bolt on edge - Bucket

EW180E

Код за продажби Интерфейс Название на интерфейс Капацитет Ширина на рязане Тегло Износващи се части (тип) Описание на страничен режещ ръб (тип) Тип прикачно устройство
8301201 Pin-on type 0,55 m³ 1800 мм 851 кг Bolt on edge - Bucket
8301203 Pin-on type 0,55 m³ 1800 мм 771 кг Bolt on edge - Bucket
8301207 Pin-on type 0,62 m³ 2000 мм 903 кг - Bucket
8301209 Pin-on type 0,62 m³ 2000 мм 814 кг Bolt on edge - Bucket
8301218 S type S1 0,55 m³ 1800 мм 893 кг Bolt on edge - Bucket
8301219 S type S1 0,55 m³ 1800 мм 813 кг - Bucket
8301220 S type S1 0,62 m³ 2000 мм 946 кг Bolt on edge - Bucket
8301221 S type S1 0,62 m³ 2000 мм 856 кг - Bucket
8301232 Symmetrical type S60 0,55 m³ 1800 мм 846 кг - Bucket
8301233 Symmetrical type S70 0,55 m³ 1800 мм 901 кг Bolt on edge - Bucket
8301234 Symmetrical type S60 0,55 m³ 1800 мм 766 кг - Bucket
8301235 Symmetrical type S70 0,55 m³ 1800 мм 821 кг Bolt on edge - Bucket
8301238 Symmetrical type S60 0,62 m³ 2000 мм 898 кг - Bucket
8301239 Symmetrical type S70 0,62 m³ 2000 мм 954 кг Bolt on edge - Bucket
8301240 Symmetrical type S60 0,62 m³ 2000 мм 808 кг - Bucket
8301241 Symmetrical type S70 0,62 m³ 2000 мм 864 кг Bolt on edge - Bucket

EWR170E

Код за продажби Интерфейс Название на интерфейс Капацитет Ширина на рязане Тегло Износващи се части (тип) Описание на страничен режещ ръб (тип) Тип прикачно устройство
8301173 Pin-on type 0,48 m³ 1800 мм 808 кг Bolt on edge - Bucket
8301199 Pin-on type 0,48 m³ 1800 мм 728 кг - Bucket
8301200 Pin-on type 0,55 m³ 1800 мм 850 кг - Bucket
8301202 Pin-on type 0,55 m³ 1800 мм 770 кг - Bucket
8301204 Pin-on type 0,53 m³ 2000 мм 858 кг Bolt on edge - Bucket
8301205 Pin-on type 0,53 m³ 2000 мм 768 кг - Bucket
8301206 Pin-on type 0,62 m³ 2000 мм 9020 кг Bolt on edge - Bucket
8301208 Pin-on type 0,62 m³ 2000 мм 813 кг - Bucket
8301218 S type S1 0,55 m³ 1800 мм 893 кг Bolt on edge - Bucket
8301219 S type S1 0,55 m³ 1800 мм 813 кг - Bucket
8301220 S type S1 0,62 m³ 2000 мм 946 кг Bolt on edge - Bucket
8301221 S type S1 0,62 m³ 2000 мм 856 кг - Bucket
8301230 Symmetrical type S60 0,48 m³ 1800 мм 818 кг Bolt on edge - Bucket
8301231 Symmetrical type S60 0,48 m³ 1800 мм 738 кг - Bucket
8301232 Symmetrical type S60 0,55 m³ 1800 мм 846 кг - Bucket
8301234 Symmetrical type S60 0,55 m³ 1800 мм 766 кг - Bucket
8301236 Symmetrical type S60 0,53 m³ 2000 мм 868 кг Bolt on edge - Bucket
8301237 Symmetrical type S60 0,53 m³ 2000 мм 778 кг - Bucket
8301238 Symmetrical type S60 0,62 m³ 2000 мм 898 кг - Bucket
8301240 Symmetrical type S60 0,62 m³ 2000 мм 808 кг - Bucket

EW160E

Код за продажби Интерфейс Название на интерфейс Капацитет Ширина на рязане Тегло Износващи се части (тип) Описание на страничен режещ ръб (тип) Тип прикачно устройство
8301173 Pin-on type 0,48 m³ 1800 мм 808 кг Bolt on edge - Bucket
8301199 Pin-on type 0,48 m³ 1800 мм 728 кг - Bucket
8301200 Pin-on type 0,55 m³ 1800 мм 850 кг - Bucket
8301202 Pin-on type 0,55 m³ 1800 мм 770 кг - Bucket
8301204 Pin-on type 0,53 m³ 2000 мм 858 кг Bolt on edge - Bucket
8301205 Pin-on type 0,53 m³ 2000 мм 768 кг - Bucket
8301206 Pin-on type 0,62 m³ 2000 мм 9020 кг Bolt on edge - Bucket
8301208 Pin-on type 0,62 m³ 2000 мм 813 кг - Bucket
8301218 S type S1 0,55 m³ 1800 мм 893 кг Bolt on edge - Bucket
8301219 S type S1 0,55 m³ 1800 мм 813 кг - Bucket
8301220 S type S1 0,62 m³ 2000 мм 946 кг Bolt on edge - Bucket
8301221 S type S1 0,62 m³ 2000 мм 856 кг - Bucket
8301230 Symmetrical type S60 0,48 m³ 1800 мм 818 кг Bolt on edge - Bucket
8301231 Symmetrical type S60 0,48 m³ 1800 мм 738 кг - Bucket
8301232 Symmetrical type S60 0,55 m³ 1800 мм 846 кг - Bucket
8301234 Symmetrical type S60 0,55 m³ 1800 мм 766 кг - Bucket
8301236 Symmetrical type S60 0,53 m³ 2000 мм 868 кг Bolt on edge - Bucket
8301237 Symmetrical type S60 0,53 m³ 2000 мм 778 кг - Bucket
8301238 Symmetrical type S60 0,62 m³ 2000 мм 898 кг - Bucket
8301240 Symmetrical type S60 0,62 m³ 2000 мм 808 кг - Bucket

EC250E

Код за продажби Интерфейс Название на интерфейс Капацитет Ширина на рязане Тегло Износващи се части (тип) Описание на страничен режещ ръб (тип) Тип прикачно устройство
8301212 Pin-on type 0,75 m³ 2000 мм 1019 кг Bolt on edge - Bucket
8301213 Pin-on type 0,75 m³ 2000 мм 929 кг - Bucket
8301216 Pin-on type 0,9 m³ 2200 мм 1075 кг Bolt on edge - Bucket
8301217 Pin-on type 0,9 m³ 2200 мм 976 кг - Bucket
8301226 S type S2 0,75 m³ 2000 мм 1056 кг Bolt on edge - Bucket
8301227 S type S2 0,75 m³ 2000 мм 966 кг - Bucket
8301228 S type S2 0,9 m³ 2200 мм 1112 кг Bolt on edge - Bucket
8301229 S type S2 0,9 m³ 2200 мм 1013 кг - Bucket
8301244 Symmetrical type S70 0,75 m³ 2000 мм 1026 кг Bolt on edge - Bucket
8301245 Symmetrical type S70 0,75 m³ 2000 мм 936 кг - Bucket
8301248 Symmetrical type S70 0,9 m³ 2200 мм 1082 кг Bolt on edge - Bucket
8301249 Symmetrical type S70 0,9 m³ 2200 мм 983 кг - Bucket
8301250 Symmetrical type S70 0,99 m³ 2400 мм 1137 кг Bolt on edge - Bucket
8301251 Symmetrical type S70 0,99 m³ 2400 мм 1030 кг - Bucket

ECR235E

Код за продажби Интерфейс Название на интерфейс Капацитет Ширина на рязане Тегло Износващи се части (тип) Описание на страничен режещ ръб (тип) Тип прикачно устройство
8301210 Pin-on type 0,7 m³ 2000 мм 984 кг Bolt on edge - Bucket
8301211 Pin-on type 0,7 m³ 2000 мм 894 кг - Bucket
8301214 Pin-on type 0,8 m³ 2200 мм 1039 кг Bolt on edge - Bucket
8301215 Pin-on type 0,8 m³ 2200 мм 940 кг - Bucket
8301222 S type S1 0,7 m³ 2000 мм 1001 кг Bolt on edge - Bucket
8301223 S type S1 0,7 m³ 2000 мм 911 кг - Bucket
8301224 S type S1 0,8 m³ 2200 мм 1055 кг Bolt on edge - Bucket
8301225 S type S1 0,8 m³ 2200 мм 956 кг - Bucket
8301242 Symmetrical type S70 0,7 m³ 2000 мм 1009 кг Bolt on edge - Bucket
8301243 Symmetrical type S70 0,7 m³ 2000 мм 919 кг - Bucket
8301244 Symmetrical type S70 0,75 m³ 2000 мм 1026 кг Bolt on edge - Bucket
8301245 Symmetrical type S70 0,75 m³ 2000 мм 936 кг - Bucket
8301246 Symmetrical type S70 0,8 m³ 2200 мм 1063 кг Bolt on edge - Bucket
8301247 Symmetrical type S70 0,8 m³ 2200 мм 964 кг - Bucket
8301248 Symmetrical type S70 0,9 m³ 2200 мм 1082 кг Bolt on edge - Bucket
8301249 Symmetrical type S70 0,9 m³ 2200 мм 983 кг - Bucket

EC200E

Код за продажби Интерфейс Название на интерфейс Капацитет Ширина на рязане Тегло Износващи се части (тип) Описание на страничен режещ ръб (тип) Тип прикачно устройство
8301210 Pin-on type 0,7 m³ 2000 мм 984 кг Bolt on edge - Bucket
8301211 Pin-on type 0,7 m³ 2000 мм 894 кг - Bucket
8301214 Pin-on type 0,8 m³ 2200 мм 1039 кг Bolt on edge - Bucket
8301215 Pin-on type 0,8 m³ 2200 мм 940 кг - Bucket
8301222 S type S1 0,7 m³ 2000 мм 1001 кг Bolt on edge - Bucket
8301223 S type S1 0,7 m³ 2000 мм 911 кг - Bucket
8301224 S type S1 0,8 m³ 2200 мм 1055 кг Bolt on edge - Bucket
8301225 S type S1 0,8 m³ 2200 мм 956 кг - Bucket
8301242 Symmetrical type S70 0,7 m³ 2000 мм 1009 кг Bolt on edge - Bucket
8301243 Symmetrical type S70 0,7 m³ 2000 мм 919 кг - Bucket
8301244 Symmetrical type S70 0,75 m³ 2000 мм 1026 кг Bolt on edge - Bucket
8301245 Symmetrical type S70 0,75 m³ 2000 мм 936 кг - Bucket
8301246 Symmetrical type S70 0,8 m³ 2200 мм 1063 кг Bolt on edge - Bucket
8301247 Symmetrical type S70 0,8 m³ 2200 мм 964 кг - Bucket
8301248 Symmetrical type S70 0,9 m³ 2200 мм 1082 кг Bolt on edge - Bucket
8301249 Symmetrical type S70 0,9 m³ 2200 мм 983 кг - Bucket

EC220E

Код за продажби Интерфейс Название на интерфейс Капацитет Ширина на рязане Тегло Износващи се части (тип) Описание на страничен режещ ръб (тип) Тип прикачно устройство
8301210 Pin-on type 0,7 m³ 2000 мм 984 кг Bolt on edge - Bucket
8301211 Pin-on type 0,7 m³ 2000 мм 894 кг - Bucket
8301214 Pin-on type 0,8 m³ 2200 мм 1039 кг Bolt on edge - Bucket
8301215 Pin-on type 0,8 m³ 2200 мм 940 кг - Bucket
8301222 S type S1 0,7 m³ 2000 мм 1001 кг Bolt on edge - Bucket
8301223 S type S1 0,7 m³ 2000 мм 911 кг - Bucket
8301224 S type S1 0,8 m³ 2200 мм 1055 кг Bolt on edge - Bucket
8301225 S type S1 0,8 m³ 2200 мм 956 кг - Bucket
8301242 Symmetrical type S70 0,7 m³ 2000 мм 1009 кг Bolt on edge - Bucket
8301243 Symmetrical type S70 0,7 m³ 2000 мм 919 кг - Bucket
8301244 Symmetrical type S70 0,75 m³ 2000 мм 1026 кг Bolt on edge - Bucket
8301245 Symmetrical type S70 0,75 m³ 2000 мм 936 кг - Bucket
8301246 Symmetrical type S70 0,8 m³ 2200 мм 1063 кг Bolt on edge - Bucket
8301247 Symmetrical type S70 0,8 m³ 2200 мм 964 кг - Bucket
8301248 Symmetrical type S70 0,9 m³ 2200 мм 1082 кг Bolt on edge - Bucket
8301249 Symmetrical type S70 0,9 m³ 2200 мм 983 кг - Bucket

EC180E

Код за продажби Интерфейс Название на интерфейс Капацитет Ширина на рязане Тегло Износващи се части (тип) Описание на страничен режещ ръб (тип) Тип прикачно устройство
8301200 Pin-on type 0,55 m³ 1800 мм 850 кг - Bucket
8301202 Pin-on type 0,55 m³ 1800 мм 770 кг - Bucket
8301206 Pin-on type 0,62 m³ 2000 мм 9020 кг Bolt on edge - Bucket
8301208 Pin-on type 0,62 m³ 2000 мм 813 кг - Bucket
8301218 S type S1 0,55 m³ 1800 мм 893 кг Bolt on edge - Bucket
8301219 S type S1 0,55 m³ 1800 мм 813 кг - Bucket
8301220 S type S1 0,62 m³ 2000 мм 946 кг Bolt on edge - Bucket
8301221 S type S1 0,62 m³ 2000 мм 856 кг - Bucket
8301232 Symmetrical type S60 0,55 m³ 1800 мм 846 кг - Bucket
8301234 Symmetrical type S60 0,55 m³ 1800 мм 766 кг - Bucket
8301238 Symmetrical type S60 0,62 m³ 2000 мм 898 кг - Bucket
8301240 Symmetrical type S60 0,62 m³ 2000 мм 808 кг - Bucket

EC160E

Код за продажби Интерфейс Название на интерфейс Капацитет Ширина на рязане Тегло Износващи се части (тип) Описание на страничен режещ ръб (тип) Тип прикачно устройство
8301200 Pin-on type 0,55 m³ 1800 мм 850 кг - Bucket
8301202 Pin-on type 0,55 m³ 1800 мм 770 кг - Bucket
8301206 Pin-on type 0,62 m³ 2000 мм 9020 кг Bolt on edge - Bucket
8301208 Pin-on type 0,62 m³ 2000 мм 813 кг - Bucket
8301218 S type S1 0,55 m³ 1800 мм 893 кг Bolt on edge - Bucket
8301219 S type S1 0,55 m³ 1800 мм 813 кг - Bucket
8301220 S type S1 0,62 m³ 2000 мм 946 кг Bolt on edge - Bucket
8301221 S type S1 0,62 m³ 2000 мм 856 кг - Bucket
8301232 Symmetrical type S60 0,55 m³ 1800 мм 846 кг - Bucket
8301234 Symmetrical type S60 0,55 m³ 1800 мм 766 кг - Bucket
8301238 Symmetrical type S60 0,62 m³ 2000 мм 898 кг - Bucket
8301240 Symmetrical type S60 0,62 m³ 2000 мм 808 кг - Bucket

ECR145E

Код за продажби Интерфейс Название на интерфейс Капацитет Ширина на рязане Тегло Износващи се части (тип) Описание на страничен режещ ръб (тип) Тип прикачно устройство
8301173 Pin-on type 0,48 m³ 1800 мм 808 кг Bolt on edge - Bucket
8301199 Pin-on type 0,48 m³ 1800 мм 728 кг - Bucket
8301204 Pin-on type 0,53 m³ 2000 мм 858 кг Bolt on edge - Bucket
8301205 Pin-on type 0,53 m³ 2000 мм 768 кг - Bucket
8301230 Symmetrical type S60 0,48 m³ 1800 мм 818 кг Bolt on edge - Bucket
8301231 Symmetrical type S60 0,48 m³ 1800 мм 738 кг - Bucket
8301232 Symmetrical type S60 0,55 m³ 1800 мм 846 кг - Bucket
8301234 Symmetrical type S60 0,55 m³ 1800 мм 766 кг - Bucket
8301236 Symmetrical type S60 0,53 m³ 2000 мм 868 кг Bolt on edge - Bucket
8301237 Symmetrical type S60 0,53 m³ 2000 мм 778 кг - Bucket

EC140E

Код за продажби Интерфейс Название на интерфейс Капацитет Ширина на рязане Тегло Износващи се части (тип) Описание на страничен режещ ръб (тип) Тип прикачно устройство
8301173 Pin-on type 0,48 m³ 1800 мм 808 кг Bolt on edge - Bucket
8301199 Pin-on type 0,48 m³ 1800 мм 728 кг - Bucket
8301204 Pin-on type 0,53 m³ 2000 мм 858 кг Bolt on edge - Bucket
8301205 Pin-on type 0,53 m³ 2000 мм 768 кг - Bucket
8301230 Symmetrical type S60 0,48 m³ 1800 мм 818 кг Bolt on edge - Bucket
8301231 Symmetrical type S60 0,48 m³ 1800 мм 738 кг - Bucket
8301232 Symmetrical type S60 0,55 m³ 1800 мм 846 кг - Bucket
8301234 Symmetrical type S60 0,55 m³ 1800 мм 766 кг - Bucket
8301236 Symmetrical type S60 0,53 m³ 2000 мм 868 кг Bolt on edge - Bucket
8301237 Symmetrical type S60 0,53 m³ 2000 мм 778 кг - Bucket
Намиране на дилър на Volvo прикачни устройства
Свържете се с нас

Искате ли да поръчате или да научите повече? Изпратете ни съобщение.

Свържете се с нас