СИГМА БЪЛГАРИЯ АД България
прикачно устройство за колесен товарач volvo

Кофа за общи приложения (GP) - за голямо натоварване

Най-добрият избор за всеобхватна ефективност. Кофата е предназначена предимно за използване при дейности с ниска сила на взаимодействие, с умерено абразивни материали като кал, глинеста почва, чакъл и глина. Отразяващите стикери повишават видимостта за бързо и лесно зареждане. Подсилена с износоустойчива стомана HB400 и HB500. Може да се оборудва със завинтени ръбове, опции за заварени зъби и сегменти.

L350H

Код за продажби Интерфейс Максимален капацитет (без износващи се части) Максимален капацитет (с износващи се части) Ширина Тегло Тип прикачно устройство
WLA87151 Pin-on type 7 m³ 7,2 m³ 3970 мм 4357 кг Bucket
WLA87152 Pin-on type 7,4 m³ 7,6 m³ 3970 мм 4468 кг Bucket
WLA87153 Pin-on type 8,1 m³ 8,3 m³ 3970 мм 4651 кг Bucket

L260H

Код за продажби Интерфейс Тип износващи се части / Тип закрепване Максимален капацитет (без износващи се части) Максимален капацитет (с износващи се части) Ширина Тегло Тип прикачно устройство
WLA87146 Pin-on type Bolted 6,2 m³ 6,4 m³ 3580 мм 3324 кг Bucket
WLA87147 Pin-on type Welded 6,2 m³ 6,4 m³ 3580 мм 3325 кг Bucket
WLA87149 Pin-on type Bolted 6,6 m³ 6,8 m³ 3650 мм 3439 кг Bucket
WLA87150 Pin-on type Welded 6,6 m³ 6,8 m³ 3650 мм 3440 кг Bucket
WLA87276 Pin-on type Bolted 5,5 m³ 5,7 m³ 3580 мм 3144 кг Bucket

L220H

Код за продажби Интерфейс Тип износващи се части / Тип закрепване Максимален капацитет (без износващи се части) Максимален капацитет (с износващи се части) Ширина Тегло Тип прикачно устройство
WLA87130 Volvo attachment bracket Bolted 4,7 m³ 4,9 m³ 3400 мм 2158 кг Bucket
WLA87131 Volvo attachment bracket Bolted 5 m³ 5,2 m³ 3400 мм 2300 кг Bucket
WLA87132 Pin-on type Bolted 5 m³ 5,2 m³ 3400 мм 2492 кг Bucket
WLA87134 Pin-on type Welded 5 m³ 5,2 m³ 3430 мм 2501 кг Bucket
WLA87135 Pin-on type Bolted 5,4 m³ 5,6 m³ 3400 мм 2605 кг Bucket
WLA87136 Pin-on type Welded 5,4 m³ 5,6 m³ 3430 мм 2612 кг Bucket
WLA87137 Pin-on type Bolted 5,8 m³ 6 m³ 3400 мм 2721 кг Bucket

L180H

Код за продажби Интерфейс Тип износващи се части / Тип закрепване Максимален капацитет (без износващи се части) Максимален капацитет (с износващи се части) Ширина Тегло Тип прикачно устройство
WLA87103 Pin-on type Bolted 3,8 m³ 4 m³ 3200 мм 1949,8 кг Bucket
WLA87104 Pin-on type Welded 3,8 m³ 4 m³ 3230 мм 1959,6 кг Bucket
WLA87106 Pin-on type Bolted 4,2 m³ 4,4 m³ 3200 мм Bucket
WLA87107 Pin-on type Welded 4,2 m³ 4,4 m³ 3230 мм 2255,1 кг Bucket
WLA87113 Pin-on type Bolted 4,4 m³ 4,6 m³ 3200 мм 2303,1 кг Bucket
WLA87114 Pin-on type Welded 4,4 m³ 4,6 m³ 3230 мм 2312,9 кг Bucket
WLA87118 Pin-on type Bolted 4,6 m³ 4,8 m³ 3200 мм 2358 кг Bucket
WLA87121 Pin-on type Welded 4,6 m³ 4,8 m³ 3230 мм 2369,1 кг Bucket
WLA87122 Pin-on type Bolted 4,6 m³ 4,8 m³ 3400 мм 2358,1 кг Bucket
WLA87123 Pin-on type Bolted 4,6 m³ 4,8 m³ 3400 мм 2376,7 кг Bucket
WLA87127 Volvo attachment bracket Bolted 4,2 m³ 4,4 m³ 3200 мм Bucket
WLA87128 Volvo attachment bracket Welded 4,2 m³ 4,4 m³ 3230 мм 2074,9 кг Bucket
WLA87129 Volvo attachment bracket Bolted 4,6 m³ 4,8 m³ 3200 мм 2212,6 кг Bucket

L150H

Код за продажби Интерфейс Тип износващи се части / Тип закрепване Максимален капацитет (без износващи се части) Максимален капацитет (с износващи се части) Ширина Тегло Тип прикачно устройство
WLA87101 Pin-on type Bolted 3,5 m³ 3,7 m³ 3200 мм 1845,9 кг Bucket
WLA87102 Pin-on type Bolted 3,8 m³ 4 m³ 3000 мм 1947,6 кг Bucket
WLA87103 Pin-on type Bolted 3,8 m³ 4 m³ 3200 мм 1949,8 кг Bucket
WLA87104 Pin-on type Welded 3,8 m³ 4 m³ 3230 мм 1959,6 кг Bucket
WLA87105 Pin-on type Welded 4 m³ 4,2 m³ 3000 мм 2005,7 кг Bucket
WLA87106 Pin-on type Bolted 4,2 m³ 4,4 m³ 3200 мм Bucket
WLA87107 Pin-on type Welded 4,2 m³ 4,4 m³ 3230 мм 2255,1 кг Bucket
WLA87108 Pin-on type Bolted 4,3 m³ 4,5 m³ 3000 мм Bucket
WLA87109 Pin-on type Welded 4,3 m³ 4,5 m³ 3000 мм 2284,3 кг Bucket
WLA87110 Pin-on type Bolted 4,3 m³ 4,5 m³ 3000 мм Bucket
WLA87111 Pin-on type Welded 4,3 m³ 4,5 m³ 3000 мм 2086 кг Bucket
WLA87124 Volvo attachment bracket Bolted 3,5 m³ 3,7 m³ 3200 мм 1695,3 кг Bucket
WLA87125 Volvo attachment bracket Bolted 3,8 m³ 4 m³ 3000 мм 1765,2 кг Bucket
WLA87126 Volvo attachment bracket Bolted 3,8 m³ 4 m³ 3200 мм 1767,3 кг Bucket
WLA87127 Volvo attachment bracket Bolted 4,2 m³ 4,4 m³ 3200 мм Bucket
WLA87128 Volvo attachment bracket Welded 4,2 m³ 4,4 m³ 3230 мм 2074,9 кг Bucket
WLA87138 Pin-on type Bolted 4 m³ 4,2 m³ 3000 мм 2105 кг Bucket
WLA87139 Pin-on type Welded 4 m³ 4,2 m³ 3000 мм 2105 кг Bucket

L120H

Код за продажби Интерфейс Тип износващи се части / Тип закрепване Максимален капацитет (без износващи се части) Максимален капацитет (с износващи се части) Ширина Тегло Тип прикачно устройство
WLA86305 Volvo attachment bracket Bolted 2,8 m³ 3 m³ 2880 мм 1245 кг Bucket
WLA86306 Volvo attachment bracket Bolted 3 m³ 3,2 m³ 2880 мм 1284 кг Bucket
WLA86307 Volvo attachment bracket Bolted 3,3 m³ 3,5 m³ 3000 мм 1365 кг Bucket
WLA86308 Volvo attachment bracket Bolted 3,5 m³ 3,7 m³ 3000 мм 1402 кг Bucket
WLA86312 Volvo attachment bracket Welded 3 m³ 3,2 m³ 2880 мм 1286 кг Bucket
WLA86313 Volvo attachment bracket Welded 3,3 m³ 3,5 m³ 3000 мм 1367 кг Bucket
WLA86316 Volvo attachment bracket Bolted 2,5 m³ 2,7 m³ 2880 мм 1233 кг Bucket
WLA86321 Pin-on type Bolted 2,8 m³ 3 m³ 2880 мм 1318 кг Bucket
WLA86322 Pin-on type Bolted 3 m³ 3,2 m³ 2880 мм 1362 кг Bucket
WLA86323 Pin-on type Bolted 3,3 m³ 3,5 m³ 3000 мм 1450 кг Bucket
WLA86325 Pin-on type Bolted 3,5 m³ 3,7 m³ 3000 мм 1488 кг Bucket
WLA86328 Pin-on type Welded 3 m³ 3,2 m³ 2880 мм 1364 кг Bucket
WLA86329 Pin-on type Welded 3,3 m³ 3,5 m³ 3000 мм 1452 кг Bucket
WLA86440 Volvo attachment bracket Bolted 3,3 m³ 3,5 m³ 2880 мм 1359 кг Bucket
WLA86441 Volvo attachment bracket Welded 3,3 m³ 3,5 m³ 2880 мм 1361 кг Bucket
WLA86442 Pin-on type Bolted 3,3 m³ 3,5 m³ 2880 мм 1445 кг Bucket
WLA86443 Pin-on type Welded 3,3 m³ 3,5 m³ 2880 мм 1447 кг Bucket
WLA86460 Volvo attachment bracket Bolted 3 m³ 3,2 m³ 3000 мм 1290 кг Bucket
WLA86461 Pin-on type Bolted 3 m³ 3,2 m³ 3000 мм 1363 кг Bucket

L110H

Код за продажби Интерфейс Тип износващи се части / Тип закрепване Максимален капацитет (без износващи се части) Максимален капацитет (с износващи се части) Ширина Тегло Тип прикачно устройство
WLA86305 Volvo attachment bracket Bolted 2,8 m³ 3 m³ 2880 мм 1245 кг Bucket
WLA86306 Volvo attachment bracket Bolted 3 m³ 3,2 m³ 2880 мм 1284 кг Bucket
WLA86307 Volvo attachment bracket Bolted 3,3 m³ 3,5 m³ 3000 мм 1365 кг Bucket
WLA86308 Volvo attachment bracket Bolted 3,5 m³ 3,7 m³ 3000 мм 1402 кг Bucket
WLA86312 Volvo attachment bracket Welded 3 m³ 3,2 m³ 2880 мм 1286 кг Bucket
WLA86313 Volvo attachment bracket Welded 3,3 m³ 3,5 m³ 3000 мм 1367 кг Bucket
WLA86316 Volvo attachment bracket Bolted 2,5 m³ 2,7 m³ 2880 мм 1233 кг Bucket
WLA86321 Pin-on type Bolted 2,8 m³ 3 m³ 2880 мм 1318 кг Bucket
WLA86322 Pin-on type Bolted 3 m³ 3,2 m³ 2880 мм 1362 кг Bucket
WLA86323 Pin-on type Bolted 3,3 m³ 3,5 m³ 3000 мм 1450 кг Bucket
WLA86325 Pin-on type Bolted 3,5 m³ 3,7 m³ 3000 мм 1488 кг Bucket
WLA86328 Pin-on type Welded 3 m³ 3,2 m³ 2880 мм 1364 кг Bucket
WLA86329 Pin-on type Welded 3,3 m³ 3,5 m³ 3000 мм 1452 кг Bucket
WLA86440 Volvo attachment bracket Bolted 3,3 m³ 3,5 m³ 2880 мм 1359 кг Bucket
WLA86441 Volvo attachment bracket Welded 3,3 m³ 3,5 m³ 2880 мм 1361 кг Bucket
WLA86442 Pin-on type Bolted 3,3 m³ 3,5 m³ 2880 мм 1445 кг Bucket
WLA86443 Pin-on type Welded 3,3 m³ 3,5 m³ 2880 мм 1447 кг Bucket
WLA86460 Volvo attachment bracket Bolted 3 m³ 3,2 m³ 3000 мм 1290 кг Bucket
WLA86461 Pin-on type Bolted 3 m³ 3,2 m³ 3000 мм 1363 кг Bucket

L90H

Код за продажби Интерфейс Тип износващи се части / Тип закрепване Максимален капацитет (без износващи се части) Максимален капацитет (с износващи се части) Ширина Тегло Тип прикачно устройство
WLA86299 Volvo attachment bracket Bolted 2,2 m³ 2,4 m³ 2750 мм 957 кг Bucket
WLA86300 Volvo attachment bracket Bolted 2,4 m³ 2,6 m³ 2500 мм 1003 кг Bucket
WLA86301 Volvo attachment bracket Bolted 2,4 m³ 2,6 m³ 2750 мм 1000 кг Bucket
WLA86302 Volvo attachment bracket Bolted 2,5 m³ 2,7 m³ 2750 мм 1017 кг Bucket
WLA86303 Volvo attachment bracket Bolted 2,6 m³ 2,8 m³ 2750 мм 1047 кг Bucket
WLA86304 Volvo attachment bracket Bolted 2,7 m³ 2,9 m³ 2750 мм 1065 кг Bucket
WLA86309 Volvo attachment bracket Welded 2,4 m³ 2,6 m³ 2750 мм 1001 кг Bucket
WLA86310 Volvo attachment bracket Welded 2,5 m³ 2,7 m³ 2750 мм 1019 кг Bucket
WLA86311 Volvo attachment bracket Welded 2,7 m³ 2,9 m³ 2750 мм 1066 кг Bucket
WLA86314 Pin-on type Bolted 2,4 m³ 2,6 m³ 2750 мм 1070 кг Bucket
WLA86315 Pin-on type Bolted 2,4 m³ 2,6 m³ 2500 мм 1080 кг Bucket
WLA86317 Pin-on type Bolted 2,5 m³ 2,7 m³ 2500 мм 1099 кг Bucket
WLA86318 Pin-on type Bolted 2,5 m³ 2,7 m³ 2750 мм 1088 кг Bucket
WLA86319 Pin-on type Bolted 2,6 m³ 2,8 m³ 2750 мм 1124 кг Bucket
WLA86320 Pin-on type Bolted 2,7 m³ 2,9 m³ 2750 мм 1142 кг Bucket
WLA86326 Pin-on type Welded 2,4 m³ 2,6 m³ 2500 мм 1082 кг Bucket
WLA86327 Pin-on type Welded 2,5 m³ 2,7 m³ 2750 мм 1090 кг Bucket
WLA86330 Volvo attachment bracket Bolted 2,5 m³ 2,7 m³ 2750 мм 969 кг Bucket

L70H

Код за продажби Интерфейс Тип износващи се части / Тип закрепване Максимален капацитет (без износващи се части) Максимален капацитет (с износващи се части) Ширина Тегло Тип прикачно устройство
WLA86399 Volvo attachment bracket Welded 2 m³ 2,2 m³ 2500 мм 758 кг Bucket
WLA86401 Volvo attachment bracket Bolted 2 m³ 2,2 m³ 2650 мм 773 кг Bucket
WLA86402 Volvo attachment bracket Bolted 2 m³ 2,2 m³ 2500 мм 756 кг Bucket
WLA86403 Volvo attachment bracket Welded 2,2 m³ 2,4 m³ 2500 мм 804 кг Bucket
WLA86404 Volvo attachment bracket Bolted 2,2 m³ 2,4 m³ 2650 мм 805 кг Bucket
WLA86405 Pin-on type Bolted 2,2 m³ 2,4 m³ 2500 мм 803 кг Bucket
WLA86406 Volvo attachment bracket Welded 2,3 m³ 2,5 m³ 2650 мм 824 кг Bucket
WLA86407 Volvo attachment bracket Bolted 2,3 m³ 2,5 m³ 2650 мм 823 кг Bucket
WLA86412 Pin-on type Welded 2,2 m³ 2,4 m³ 2500 мм 847 кг Bucket
WLA86413 Pin-on type Bolted 2,2 m³ 2,4 m³ 2650 мм 848 кг Bucket
WLA86414 Pin-on type Welded 2,2 m³ 2,4 m³ 2650 мм 849 кг Bucket
WLA86415 Pin-on type Bolted 2,2 m³ 2,4 m³ 2500 мм 846 кг Bucket
WLA86416 Pin-on type Bolted 2,3 m³ 2,5 m³ 2500 мм 863 кг Bucket
WLA86417 Pin-on type Welded 2,3 m³ 2,5 m³ 2500 мм 864 кг Bucket
WLA86418 Pin-on type Bolted 2,3 m³ 2,5 m³ 2650 мм 866 кг Bucket
WLA86419 Pin-on type Welded 2,3 m³ 2,5 m³ 2650 мм 867 кг Bucket

L60H

Код за продажби Интерфейс Тип износващи се части / Тип закрепване Максимален капацитет (без износващи се части) Максимален капацитет (с износващи се части) Ширина Тегло Тип прикачно устройство
WLA86396 Volvo attachment bracket Bolted 1,6 m³ 1,8 m³ 2500 мм 648 кг Bucket
WLA86397 Volvo attachment bracket Welded 1,8 m³ 2 m³ 2500 мм 701 кг Bucket
WLA86398 Volvo attachment bracket Bolted 1,8 m³ 2 m³ 2500 мм 699 кг Bucket
WLA86399 Volvo attachment bracket Welded 2 m³ 2,2 m³ 2500 мм 758 кг Bucket
WLA86401 Volvo attachment bracket Bolted 2 m³ 2,2 m³ 2650 мм 773 кг Bucket
WLA86402 Volvo attachment bracket Bolted 2 m³ 2,2 m³ 2500 мм 756 кг Bucket
WLA86403 Volvo attachment bracket Welded 2,2 m³ 2,4 m³ 2500 мм 804 кг Bucket
WLA86405 Pin-on type Bolted 2,2 m³ 2,4 m³ 2500 мм 803 кг Bucket
WLA86408 Pin-on type Bolted 1,8 m³ 2 m³ 2500 мм 724 кг Bucket
WLA86409 Pin-on type Welded 2 m³ 2,2 m³ 2500 мм 758 кг Bucket
WLA86410 Pin-on type Bolted 2 m³ 2,2 m³ 2500 мм 756 кг Bucket
WLA86411 Pin-on type Bolted 2,2 m³ 2,4 m³ 2500 мм 792 кг Bucket
Намиране на дилър на Volvo прикачни устройства
Свържете се с нас

Искате ли да поръчате или да научите повече? Изпратете ни съобщение.

Свържете се с нас

Изтегляне

Вземете продуктова брошура

Изтеглете брошурата за с всички подробности и спецификации.

Изтегляне (PDF, 461,5KB)