СИГМА БЪЛГАРИЯ АД България
прикачно устройство за колесен товарач volvo

Прикачни устройства за колесни товарачи

Грайфери

Грайфери

Универсален грайфер за дървесни трупи за обработка и сортиране на къси дървета или дълги стволове. Може да захваща и единични стволове.

Грайфер за сортиране

Грайферът за сортиране има относително дълги и прави зъбци, които могат да се плъзгат по земята, така че грайферът да се напълни лесно при товарене от стекове и бункери за сортиране. Този грайфер може да се използва и за разтоварване.

Предлага се за: L110H, L120H, L150H, L180H, L220H, L90H

Подробности

Грайфер за разтоварване

Грайферът за разтоварване има къси, заоблени зъбци, което улеснява напълването му при разтоварване на превозно средство.

Предлага се за: L110H, L120H, L150H, L180H, L220H, L60H, L70H, L90H

Подробности
прикачно устройство за колесен товарач volvo

Грайфер с високо повдигане - стандартен

Грайферите с високо повдигане от Volvo осигуряват продуктивно адаптиране към широка гама от начини за работа, които се използват на различните пазари. Грайферите за дървесни трупи се предлагат с хидравлични ръкохватки скоби или клинч верига (двойни триплекс вериги). Грайферите са оборудвани с обръщаеми и сменяеми износващи пластини върху точките.

Предлага се за: L180HHL

Грайфер с високо повдигане - разтоварване срещу стена

Грайферите, адаптирани за разтоварване срещу стена, са проектирани така, че ръкохватките на грайфера могат да следват вертикална стена и да поемат дървени трупи дори и в краищата. Този грайфер може да се използва при разтоварване на транспорти, превозващи къси дървени трупи, натоварени напречно на превозното средство, както и при разтоварване на железопътни вагони.

Предлага се за: L180HHL

прикачно устройство за колесен товарач volvo

Тласкач на дървени трупи

Тласкачът на дървени трупи спомага за увеличаване на височината на стека с до 30% (1-1,5 m). Възможността да се съхранява повече дървен материал в лесохранилището и по-близо до входа му увеличава производителността и ефективността на работата.

Предлага се за: L180HHL

Намиране на дилър на Volvo прикачни устройства
Свържете се с нас

Искате ли да поръчате или да научите повече? Изпратете ни съобщение.

Свържете се с нас