СИГМА БЪЛГАРИЯ АД България
прикачно устройство за багер volvo x12 t

Рототилт Steelwrist

Мини багерът с кофа Volvo, заедно с фабрично монтиран бързосменник и рототилт Steelwrist®, предоставя върховата комбинация от висока производителност, безопасност, прецизност и контрол. Рототилтът Steelwrist осигурява превъзходен ъгъл на наклон и компактен дизайн с малка височина на каросерията, което води до подобрена производителност на копаене и по-голяма икономия на гориво. Свършете повече работа с вашата машина, без да сменяте прикачното устройство или позицията на машината.

ECR88D

Код за продажби Интерфейс Название на интерфейс Макс. ъгъл на наклон Изискване към дебита Налягане Скорост на въртене Сила на накланяне Тип прикачно устройство
8295228 Symmetrical type S50-S50 45 градус 25 - 50 л/мин 21 bar 8 об/мин 11000 kN Tiltrotator
8295229 Pin-on type DF-S50 45 градус 25 - 50 л/мин 21 bar 8 об/мин 11000 kN Tiltrotator
8297062 Symmetrical type S50-S50 45 градус 25 - 50 л/мин 21 bar 8 об/мин 11000 kN Tiltrotator
8297063 Pin-on type DF-S50 45 градус 25 - 50 л/мин 21 bar 8 об/мин 11000 kN Tiltrotator

EC60E

Код за продажби Интерфейс Название на интерфейс Макс. ъгъл на наклон Изискване към дебита Налягане Скорост на въртене Сила на накланяне Тип прикачно устройство
8298958 Symmetrical type S40-S40 45 градус 25 - 50 л/мин 21 bar 8 об/мин 11000 kN Tiltrotator
8298959 Symmetrical type S40-S40 45 градус 25 - 50 л/мин 21 bar 8 об/мин 11000 kN Tiltrotator
8298960 Pin-on type DF-S40 45 градус 25 - 50 л/мин 21 bar 8 об/мин 11000 kN Tiltrotator
8298961 Pin-on type DF-S40 45 градус 25 - 50 л/мин 21 bar 8 об/мин 11000 kN Tiltrotator

ECR58D

Код за продажби Интерфейс Название на интерфейс Макс. ъгъл на наклон Изискване към дебита Налягане Скорост на въртене Сила на накланяне Тип прикачно устройство
8298958 Symmetrical type S40-S40 45 градус 25 - 50 л/мин 21 bar 8 об/мин 11000 kN Tiltrotator
8298959 Symmetrical type S40-S40 45 градус 25 - 50 л/мин 21 bar 8 об/мин 11000 kN Tiltrotator
8298960 Pin-on type DF-S40 45 градус 25 - 50 л/мин 21 bar 8 об/мин 11000 kN Tiltrotator
8298961 Pin-on type DF-S40 45 градус 25 - 50 л/мин 21 bar 8 об/мин 11000 kN Tiltrotator

EW60E

Код за продажби Интерфейс Название на интерфейс Макс. ъгъл на наклон Изискване към дебита Налягане Скорост на въртене Сила на накланяне Тип прикачно устройство
8298958 Symmetrical type S40-S40 45 градус 25 - 50 л/мин 21 bar 8 об/мин 11000 kN Tiltrotator
8298959 Symmetrical type S40-S40 45 градус 25 - 50 л/мин 21 bar 8 об/мин 11000 kN Tiltrotator
8298960 Pin-on type DF-S40 45 градус 25 - 50 л/мин 21 bar 8 об/мин 11000 kN Tiltrotator
8298961 Pin-on type DF-S40 45 градус 25 - 50 л/мин 21 bar 8 об/мин 11000 kN Tiltrotator

ECR50D

Код за продажби Интерфейс Название на интерфейс Макс. ъгъл на наклон Изискване към дебита Налягане Скорост на въртене Сила на накланяне Тип прикачно устройство
11871999 Pin-on type DF-S40 45 градус 20 - 40 л/мин 21 bar 8 об/мин 10600 kN Tiltrotator
11872000 Pin-on type DF-S40 45 градус 20 - 40 л/мин 21 bar 8 об/мин 10600 kN Tiltrotator
11872001 Symmetrical type S40-S40 45 градус 20 - 40 л/мин 21 bar 8 об/мин 10600 kN Tiltrotator
11872053 Symmetrical type S40-S40 45 градус 20 - 40 л/мин 21 bar 8 об/мин 10600 kN Tiltrotator

ECR40D

Код за продажби Интерфейс Название на интерфейс Макс. ъгъл на наклон Изискване към дебита Налягане Скорост на въртене Сила на накланяне Тип прикачно устройство
11872064 Pin-on type DF-S40 45 градус 20 - 40 л/мин 21 bar 8 об/мин 10600 kN Tiltrotator
11872065 Pin-on type DF-S40 45 градус 20 - 40 л/мин 21 bar 8 об/мин 10600 kN Tiltrotator
11872066 Symmetrical type S40-S40 45 градус 20 - 40 л/мин 21 bar 8 об/мин 10600 kN Tiltrotator
11872067 Symmetrical type S40-S40 45 градус 20 - 40 л/мин 21 bar 8 об/мин 10600 kN Tiltrotator

EC35D

Код за продажби Интерфейс Название на интерфейс Макс. ъгъл на наклон Изискване към дебита Налягане Скорост на въртене Сила на накланяне Тип прикачно устройство
11872064 Pin-on type DF-S40 45 градус 20 - 40 л/мин 21 bar 8 об/мин 10600 kN Tiltrotator
11872065 Pin-on type DF-S40 45 градус 20 - 40 л/мин 21 bar 8 об/мин 10600 kN Tiltrotator
11872066 Symmetrical type S40-S40 45 градус 20 - 40 л/мин 21 bar 8 об/мин 10600 kN Tiltrotator
11872067 Symmetrical type S40-S40 45 градус 20 - 40 л/мин 21 bar 8 об/мин 10600 kN Tiltrotator

ECR35D

Код за продажби Интерфейс Название на интерфейс Макс. ъгъл на наклон Изискване към дебита Налягане Скорост на въртене Сила на накланяне Тип прикачно устройство
11872064 Pin-on type DF-S40 45 градус 20 - 40 л/мин 21 bar 8 об/мин 10600 kN Tiltrotator
11872065 Pin-on type DF-S40 45 градус 20 - 40 л/мин 21 bar 8 об/мин 10600 kN Tiltrotator
11872066 Symmetrical type S40-S40 45 градус 20 - 40 л/мин 21 bar 8 об/мин 10600 kN Tiltrotator
11872067 Symmetrical type S40-S40 45 градус 20 - 40 л/мин 21 bar 8 об/мин 10600 kN Tiltrotator

EW220E

Код за продажби Интерфейс Название на интерфейс Макс. ъгъл на наклон Изискване към дебита Налягане Скорост на въртене Сила на накланяне Тип прикачно устройство
8300832 Symmetrical type S70-S70 45 градус 25 - 50 л/мин 21 bar 8 об/мин 11000 kN Tiltrotator
8300833 Symmetrical type S70-S70 45 градус 25 - 50 л/мин 21 bar 8 об/мин 11000 kN Tiltrotator

EW180E

Код за продажби Интерфейс Название на интерфейс Макс. ъгъл на наклон Изискване към дебита Налягане Скорост на въртене Сила на накланяне Тип прикачно устройство
8300830 Symmetrical type S60-S60 45 градус 25 - 50 л/мин 21 bar 8 об/мин 11000 kN Tiltrotator
8300831 Symmetrical type S60-S60 45 градус 25 - 50 л/мин 21 bar 8 об/мин 11000 kN Tiltrotator
8300832 Symmetrical type S70-S70 45 градус 25 - 50 л/мин 21 bar 8 об/мин 11000 kN Tiltrotator
8300833 Symmetrical type S70-S70 45 градус 25 - 50 л/мин 21 bar 8 об/мин 11000 kN Tiltrotator

EWR170E

Код за продажби Интерфейс Название на интерфейс Макс. ъгъл на наклон Изискване към дебита Налягане Скорост на въртене Сила на накланяне Тип прикачно устройство
8300828 Symmetrical type S60-S60 45 градус 25 - 50 л/мин 21 bar 8 об/мин 11000 kN Tiltrotator
8300829 Symmetrical type S60-S60 45 градус 25 - 50 л/мин 21 bar 8 об/мин 11000 kN Tiltrotator
8300830 Symmetrical type S60-S60 45 градус 25 - 50 л/мин 21 bar 8 об/мин 11000 kN Tiltrotator
8300831 Symmetrical type S60-S60 45 градус 25 - 50 л/мин 21 bar 8 об/мин 11000 kN Tiltrotator

EW160E

Код за продажби Интерфейс Название на интерфейс Макс. ъгъл на наклон Изискване към дебита Налягане Скорост на въртене Сила на накланяне Тип прикачно устройство
8300828 Symmetrical type S60-S60 45 градус 25 - 50 л/мин 21 bar 8 об/мин 11000 kN Tiltrotator
8300829 Symmetrical type S60-S60 45 градус 25 - 50 л/мин 21 bar 8 об/мин 11000 kN Tiltrotator
8300830 Symmetrical type S60-S60 45 градус 25 - 50 л/мин 21 bar 8 об/мин 11000 kN Tiltrotator
8300831 Symmetrical type S60-S60 45 градус 25 - 50 л/мин 21 bar 8 об/мин 11000 kN Tiltrotator

ECR355E

Код за продажби Интерфейс Название на интерфейс Макс. ъгъл на наклон Изискване към дебита Налягане Скорост на въртене Сила на накланяне Тип прикачно устройство
8302404 Symmetrical type S70-S70 45 градус 25 - 50 л/мин 21 bar 8 об/мин 29000 kN Tiltrotator
8302405 Symmetrical type S70-S70 45 градус 25 - 50 л/мин 21 bar 8 об/мин 29000 kN Tiltrotator

EC300E

Код за продажби Интерфейс Название на интерфейс Макс. ъгъл на наклон Изискване към дебита Налягане Скорост на въртене Сила на накланяне Тип прикачно устройство
8302404 Symmetrical type S70-S70 45 градус 25 - 50 л/мин 21 bar 8 об/мин 29000 kN Tiltrotator
8302405 Symmetrical type S70-S70 45 градус 25 - 50 л/мин 21 bar 8 об/мин 29000 kN Tiltrotator

EC250E

Код за продажби Интерфейс Название на интерфейс Макс. ъгъл на наклон Изискване към дебита Налягане Скорост на въртене Сила на накланяне Тип прикачно устройство
8300832 Symmetrical type S70-S70 45 градус 25 - 50 л/мин 21 bar 8 об/мин 11000 kN Tiltrotator
8300833 Symmetrical type S70-S70 45 градус 25 - 50 л/мин 21 bar 8 об/мин 11000 kN Tiltrotator

ECR235E

Код за продажби Интерфейс Название на интерфейс Макс. ъгъл на наклон Изискване към дебита Налягане Скорост на въртене Сила на накланяне Тип прикачно устройство
8300832 Symmetrical type S70-S70 45 градус 25 - 50 л/мин 21 bar 8 об/мин 11000 kN Tiltrotator
8300833 Symmetrical type S70-S70 45 градус 25 - 50 л/мин 21 bar 8 об/мин 11000 kN Tiltrotator

EC200E

Код за продажби Интерфейс Название на интерфейс Макс. ъгъл на наклон Изискване към дебита Налягане Скорост на въртене Сила на накланяне Тип прикачно устройство
8300832 Symmetrical type S70-S70 45 градус 25 - 50 л/мин 21 bar 8 об/мин 11000 kN Tiltrotator
8300833 Symmetrical type S70-S70 45 градус 25 - 50 л/мин 21 bar 8 об/мин 11000 kN Tiltrotator

EC220E

Код за продажби Интерфейс Название на интерфейс Макс. ъгъл на наклон Изискване към дебита Налягане Скорост на въртене Сила на накланяне Тип прикачно устройство
8300832 Symmetrical type S70-S70 45 градус 25 - 50 л/мин 21 bar 8 об/мин 11000 kN Tiltrotator
8300833 Symmetrical type S70-S70 45 градус 25 - 50 л/мин 21 bar 8 об/мин 11000 kN Tiltrotator

EC180E

Код за продажби Интерфейс Название на интерфейс Макс. ъгъл на наклон Изискване към дебита Налягане Скорост на въртене Сила на накланяне Тип прикачно устройство
8300828 Symmetrical type S60-S60 45 градус 25 - 50 л/мин 21 bar 8 об/мин 11000 kN Tiltrotator
8300829 Symmetrical type S60-S60 45 градус 25 - 50 л/мин 21 bar 8 об/мин 11000 kN Tiltrotator
8300830 Symmetrical type S60-S60 45 градус 25 - 50 л/мин 21 bar 8 об/мин 11000 kN Tiltrotator
8300831 Symmetrical type S60-S60 45 градус 25 - 50 л/мин 21 bar 8 об/мин 11000 kN Tiltrotator

EC160E

Код за продажби Интерфейс Название на интерфейс Макс. ъгъл на наклон Изискване към дебита Налягане Скорост на въртене Сила на накланяне Тип прикачно устройство
8300828 Symmetrical type S60-S60 45 градус 25 - 50 л/мин 21 bar 8 об/мин 11000 kN Tiltrotator
8300829 Symmetrical type S60-S60 45 градус 25 - 50 л/мин 21 bar 8 об/мин 11000 kN Tiltrotator
8300830 Symmetrical type S60-S60 45 градус 25 - 50 л/мин 21 bar 8 об/мин 11000 kN Tiltrotator
8300831 Symmetrical type S60-S60 45 градус 25 - 50 л/мин 21 bar 8 об/мин 11000 kN Tiltrotator

ECR145E

Код за продажби Интерфейс Название на интерфейс Макс. ъгъл на наклон Изискване към дебита Налягане Скорост на въртене Сила на накланяне Тип прикачно устройство
8302383 Symmetrical type S60-S60 45 градус 25 - 50 л/мин 21 bar 8 об/мин 29000 kN Tiltrotator
8302384 Symmetrical type S60-S60 45 градус 25 - 50 л/мин 21 bar 8 об/мин 11000 kN Tiltrotator

EC140E

Код за продажби Интерфейс Название на интерфейс Макс. ъгъл на наклон Изискване към дебита Налягане Скорост на въртене Сила на накланяне Тип прикачно устройство
8302383 Symmetrical type S60-S60 45 градус 25 - 50 л/мин 21 bar 8 об/мин 29000 kN Tiltrotator
8302384 Symmetrical type S60-S60 45 градус 25 - 50 л/мин 21 bar 8 об/мин 11000 kN Tiltrotator
Намиране на дилър на Volvo прикачни устройства
Свържете се с нас

Искате ли да поръчате или да научите повече? Изпратете ни съобщение.

Свържете се с нас

Изтегляне

Вземете продуктова брошура

Изтеглете брошурата за с всички подробности и спецификации.

Изтегляне (PDF, 909,8KB)