СИГМА БЪЛГАРИЯ АД България
прикачно устройство за мини багер volvo

Кофа с общо предназначение - универсален срез

Кофите с общо предназначение са проектирани за използване при широка гама от теренни условия и за всякакви изкопни дейности. Справят се с почва, глина, пясък и мръсотия, както и с по-трудни терени с чакъл и камъни. Те имат подсилен режещ ръб и заварени противоизносни ивици за справяне с твърди и плътни материали и адекватно на кофата износване.

ECR88D

Код за продажби Интерфейс Капацитет Ширина на рязане Тегло Износващи се части (тип) Износващи се части (бр.) Описание на страничен режещ ръб (тип) Тип прикачно устройство
11839352 SW-type 0,288 m³ 800 мм 198 кг 8GPE 5 - Bucket
11839359 SW-type 0,333 m³ 900 мм 215 кг 8GPE 6 - Bucket
11839743 Pin-on type 0,079 m³ 300 мм 111 кг 8GPE 2 - Bucket
11839744 Pin-on type 0,112 m³ 400 мм 132 кг 8GPE 3 - Bucket
11839745 Pin-on type 0,143 m³ 450 мм 139 кг 8GPE 3 - Bucket
11839747 Pin-on type 0,2 m³ 600 мм 162 кг 8GPE 5 - Bucket
11839749 Pin-on type 0,266 m³ 750 мм 182 кг 8GPE 5 - Bucket
11839750 Pin-on type 0,288 m³ 800 мм 189 кг 8GPE 5 - Bucket
11839752 Pin-on type 0,333 m³ 900 мм 205 кг 8GPE 6 - Bucket
11871321 SW-type 0,122 m³ 400 мм 129 кг 8GPE 3 - Bucket
11871322 SW-type 0,156 m³ 500 мм 154 кг 8GPE 4 - Bucket
11871323 SW-type 0,2 m³ 600 мм 170 кг 8GPE 5 - Bucket
11871324 SW-type 0,244 m³ 700 мм 185 кг 8GPE 5 - Bucket

EC60E

Код за продажби Интерфейс Капацитет Ширина на рязане Тегло Износващи се части (тип) Износващи се части (бр.) Описание на страничен режещ ръб (тип) Тип прикачно устройство
11839360 SW-type 0,062 m³ 300 мм 97 кг 8GPE 2 - Bucket
11839361 SW-type 0,093 m³ 400 мм 106 кг 8GPE 3 - Bucket
11839362 SW-type 0,114 m³ 500 мм 118 кг 8GPE 4 - Bucket
11839363 SW-type 0,144 m³ 600 мм 134 кг 8GPE 5 - Bucket
11839364 SW-type 0,174 m³ 700 мм 145 кг 8GPE 5 - Bucket
11839365 SW-type 0,205 m³ 800 мм 159 кг 8GPE 5 - Bucket
11839366 SW-type 0,235 m³ 900 мм 175 кг 8GPE 6 - Bucket
11839704 Pin-on type 0,08 m³ 355 мм 91 кг 8GPE 2 - Bucket
11839706 Pin-on type 0,099 m³ 450 мм 93 кг 8GPE 3 - Bucket
11839708 Pin-on type 0,114 m³ 600 мм 113 кг 8GPE 5 - Bucket
11839710 Pin-on type 0,19 m³ 750 мм 131 кг 8GPE 5 - Bucket
11839713 Pin-on type 0,235 m³ 900 мм 149 кг 8GPE 6 - Bucket

ECR58D

Код за продажби Интерфейс Капацитет Ширина на рязане Тегло Износващи се части (тип) Износващи се части (бр.) Описание на страничен режещ ръб (тип) Тип прикачно устройство
11839360 SW-type 0,062 m³ 300 мм 97 кг 8GPE 2 - Bucket
11839361 SW-type 0,093 m³ 400 мм 106 кг 8GPE 3 - Bucket
11839362 SW-type 0,114 m³ 500 мм 118 кг 8GPE 4 - Bucket
11839363 SW-type 0,144 m³ 600 мм 134 кг 8GPE 5 - Bucket
11839364 SW-type 0,174 m³ 700 мм 145 кг 8GPE 5 - Bucket
11839365 SW-type 0,205 m³ 800 мм 159 кг 8GPE 5 - Bucket
11839366 SW-type 0,235 m³ 900 мм 175 кг 8GPE 6 - Bucket
11839704 Pin-on type 0,08 m³ 355 мм 91 кг 8GPE 2 - Bucket
11839706 Pin-on type 0,099 m³ 450 мм 93 кг 8GPE 3 - Bucket
11839708 Pin-on type 0,114 m³ 600 мм 113 кг 8GPE 5 - Bucket
11839710 Pin-on type 0,19 m³ 750 мм 131 кг 8GPE 5 - Bucket
11839713 Pin-on type 0,235 m³ 900 мм 149 кг 8GPE 6 - Bucket

EW60E

Код за продажби Интерфейс Капацитет Ширина на рязане Тегло Износващи се части (тип) Износващи се части (бр.) Описание на страничен режещ ръб (тип) Тип прикачно устройство
11839360 SW-type 0,062 m³ 300 мм 97 кг 8GPE 2 - Bucket
11839361 SW-type 0,093 m³ 400 мм 106 кг 8GPE 3 - Bucket
11839362 SW-type 0,114 m³ 500 мм 118 кг 8GPE 4 - Bucket
11839363 SW-type 0,144 m³ 600 мм 134 кг 8GPE 5 - Bucket
11839364 SW-type 0,174 m³ 700 мм 145 кг 8GPE 5 - Bucket
11839365 SW-type 0,205 m³ 800 мм 159 кг 8GPE 5 - Bucket
11839366 SW-type 0,235 m³ 900 мм 175 кг 8GPE 6 - Bucket
11839704 Pin-on type 0,08 m³ 355 мм 91 кг 8GPE 2 - Bucket
11839706 Pin-on type 0,099 m³ 450 мм 93 кг 8GPE 3 - Bucket
11839708 Pin-on type 0,114 m³ 600 мм 113 кг 8GPE 5 - Bucket
11839710 Pin-on type 0,19 m³ 750 мм 131 кг 8GPE 5 - Bucket
11839713 Pin-on type 0,235 m³ 900 мм 149 кг 8GPE 6 - Bucket

ECR50D

Код за продажби Интерфейс Капацитет Ширина на рязане Тегло Износващи се части (тип) Износващи се части (бр.) Описание на страничен режещ ръб (тип) Тип прикачно устройство
11839360 SW-type 0,062 m³ 300 мм 97 кг 8GPE 2 - Bucket
11839361 SW-type 0,093 m³ 400 мм 106 кг 8GPE 3 - Bucket
11839362 SW-type 0,114 m³ 500 мм 118 кг 8GPE 4 - Bucket
11839363 SW-type 0,144 m³ 600 мм 134 кг 8GPE 5 - Bucket
11839364 SW-type 0,174 m³ 700 мм 145 кг 8GPE 5 - Bucket
11839365 SW-type 0,205 m³ 800 мм 159 кг 8GPE 5 - Bucket
11839366 SW-type 0,235 m³ 900 мм 175 кг 8GPE 6 - Bucket
11839704 Pin-on type 0,08 m³ 355 мм 91 кг 8GPE 2 - Bucket
11839706 Pin-on type 0,099 m³ 450 мм 93 кг 8GPE 3 - Bucket
11839708 Pin-on type 0,114 m³ 600 мм 113 кг 8GPE 5 - Bucket
11839710 Pin-on type 0,19 m³ 750 мм 131 кг 8GPE 5 - Bucket
11839713 Pin-on type 0,235 m³ 900 мм 149 кг 8GPE 6 - Bucket
8282735 Pin-on type 0,09 m³ 355 мм 97 кг 8GPE 2 BOSC Bucket
8284750 Pin-on type 0,144 m³ 600 мм 120 кг 8GPE 5 BOSC Bucket
8284751 Pin-on type 0,19 m³ 750 мм 138 кг 8GPE 5 BOSC Bucket

ECR40D

Код за продажби Интерфейс Капацитет Ширина на рязане Тегло Износващи се части (тип) Износващи се части (бр.) Описание на страничен режещ ръб (тип) Тип прикачно устройство
11839372 SW-type 0,063 m³ 500 мм 49 кг 5MB 4 - Bucket
11839373 SW-type 0,078 m³ 600 мм 54 кг 5MB 4 - Bucket
11839379 SW-type 0,052 m³ 300 мм 66 кг 5GPE 2 - Bucket
11839380 SW-type 0,068 m³ 400 мм 73 кг 5GPE 3 - Bucket
11839381 SW-type 0,091 m³ 500 мм 77 кг 5GPE 4 - Bucket
11839382 SW-type 0,114 m³ 600 мм 89 кг 5GPE 5 - Bucket
11839383 SW-type 0,137 m³ 700 мм 96 кг 5GPE 5 - Bucket
11839669 Pin-on type 0,052 m³ 300 мм 56 кг 5GPE 2 - Bucket
11839671 Pin-on type 0,068 m³ 400 мм 62 кг 5GPE 3 - Bucket
11839672 Pin-on type 0,08 m³ 450 мм 68 кг 5GPE 4 - Bucket
11839673 Pin-on type 0,091 m³ 500 мм 72 кг 5GPE 4 - Bucket
11839674 Pin-on type 0,114 m³ 600 мм 90 кг 5GPE 5 - Bucket
11839676 Pin-on type 0,148 m³ 750 мм 96 кг 5GPE 5 - Bucket

EC35D

Код за продажби Интерфейс Капацитет Ширина на рязане Тегло Износващи се части (тип) Износващи се части (бр.) Описание на страничен режещ ръб (тип) Тип прикачно устройство
11839379 SW-type 0,052 m³ 300 мм 66 кг 5GPE 2 - Bucket
11839380 SW-type 0,068 m³ 400 мм 73 кг 5GPE 3 - Bucket
11839381 SW-type 0,091 m³ 500 мм 77 кг 5GPE 4 - Bucket
11839382 SW-type 0,114 m³ 600 мм 89 кг 5GPE 5 - Bucket
11839383 SW-type 0,137 m³ 700 мм 96 кг 5GPE 5 - Bucket
11839669 Pin-on type 0,052 m³ 300 мм 56 кг 5GPE 2 - Bucket
11839671 Pin-on type 0,068 m³ 400 мм 62 кг 5GPE 3 - Bucket
11839672 Pin-on type 0,08 m³ 450 мм 68 кг 5GPE 4 - Bucket
11839673 Pin-on type 0,091 m³ 500 мм 72 кг 5GPE 4 - Bucket
11839674 Pin-on type 0,114 m³ 600 мм 90 кг 5GPE 5 - Bucket
11839676 Pin-on type 0,148 m³ 750 мм 96 кг 5GPE 5 - Bucket

ECR35D

Код за продажби Интерфейс Капацитет Ширина на рязане Тегло Износващи се части (тип) Износващи се части (бр.) Описание на страничен режещ ръб (тип) Тип прикачно устройство
11839379 SW-type 0,052 m³ 300 мм 66 кг 5GPE 2 - Bucket
11839380 SW-type 0,068 m³ 400 мм 73 кг 5GPE 3 - Bucket
11839381 SW-type 0,091 m³ 500 мм 77 кг 5GPE 4 - Bucket
11839382 SW-type 0,114 m³ 600 мм 89 кг 5GPE 5 - Bucket
11839383 SW-type 0,137 m³ 700 мм 96 кг 5GPE 5 - Bucket
11839669 Pin-on type 0,052 m³ 300 мм 56 кг 5GPE 2 - Bucket
11839671 Pin-on type 0,068 m³ 400 мм 62 кг 5GPE 3 - Bucket
11839672 Pin-on type 0,08 m³ 450 мм 68 кг 5GPE 4 - Bucket
11839673 Pin-on type 0,091 m³ 500 мм 72 кг 5GPE 4 - Bucket
11839674 Pin-on type 0,114 m³ 600 мм 90 кг 5GPE 5 - Bucket
11839676 Pin-on type 0,148 m³ 750 мм 96 кг 5GPE 5 - Bucket
Намиране на дилър на Volvo прикачни устройства
Свържете се с нас

Искате ли да поръчате или да научите повече? Изпратете ни съобщение.

Свържете се с нас