СИГМА БЪЛГАРИЯ АД България

Продажбите на Volvo CE нарастват с 34% през третото тримесечие

Увеличаването на пазарния дял и силните възстановявания в Азия и Русия помагат на Volvo Construction Equipment да се представи силно през третото тримесечие на 2017 г.

Увеличаването на пазарния дял в ключови сегменти, съчетано с добър контрол на разходите и нарастващото търсене на повечето пазари, помогнаха на Volvo Construction Equipment (Volvo CE) да отбележи особено силно трето тримесечие на 2017 г. Това доведе до ръст на продажбите с 34%, увеличение на поръчките с 45% и на доставките с 48% през периода, както и значително подобрение на рентабилността.

Коригирани с промените във валутните курсове, нетните продажби през третото тримесечие се увеличиха с 34% до 15 091 милиона шведски крони (11 539). Оперативният приход също се повиши силно, като подскочи с 237% до 2 024 милиона шведски крони, повишение спрямо 601 милиона през съответния период на 2016. Това представлява значителна стъпка в оперативния марж, до 13,4% (5,2%). Рентабилността бе положително повлияна от по-високите продажби, подобреното използване на капацитета в индустриалната система и приходите от продажбата на дилърското представителство на Volvo CE във Великобритания.

Нетните поръчки през третото тримесечие се повишиха с 45% в сравнение със същото тримесечие на 2016 година. Това увеличение до голяма степен се дължи на по-високия принос на Китай, както и на растежа на други азиатски пазари и Русия. Доставките се увеличиха с 48% до 14 431 машини. 

Развитие на пазара

До края на август европейският пазар нарасна с 15%, благодарение на ръста в Обединеното кралство, Франция и Италия. Немският пазар е малко над миналата година, а възстановяващият се руски пазар е нараснал със 101%. Северна Америка е със 7% повече от миналата година, поради нарастването на търсенето на багери, както компактни, така и по-големи машини с общо предназначение. Южноамериканският пазар е с 6% повече от миналата година, но остава на много ниски нива. В Азия (с изключение на Китай) общият пазар е с 12% повече от миналата година, като продължава растежът в Индия и Индонезия, подпомаган от възстановяващия се минен сектор. Китайският пазар е със 74% повече от миналата година, като силно възстановяване има както при багерите, така и при големите колесни товарачи.

“Това е едно особено силно представяне. Volvo CE отговори добре на нарастващото търсене, като обемът нараства с 48%, а в същото време се увеличава значително рентабилността”, коментира Мартин Вайсбург, президент на Volvo Construction Equipment. “Също така продължаваме да печелим пазарен дял в рамките на нашите продукти и пазарни завоевания.” 

През тримесечието Volvo CE произведе своя 75-хиляден съчленен самосвал. Volvo е производител на повече от половината съчленени самосвали, произведени някога, като около 50 000 самосвала на Volvo все още се използват редовно по целия свят.

Таблица 1

Volvo Construction Equipment, нетни приходи от продажби (НПП) по пазарен регион, в милиони шведски крони (SEK).

Нетни продажби по пазарен регион Трето тримесечие Първите девет месеца
Милиона шведски крони 2017 2016 2017 2016
Европа 5,179 4,583 17,639 14,846
Северна Америка 3,013 2,476 9.736 8,258
Южна Америка 464 400 1,263 955
Азия 5,483 3,423 18,127 11,588
Други пазари 952 657 2,999 1,973
Общо 15,091 11,539 49,764 37,620