СИГМА БЪЛГАРИЯ АД България

Намаляване на продажбите на Volvo CE с 2% през третото тримесечие

Печалбата се подобрява, въпреки непроменените обеми през третото тримесечие на Volvo Construction Equipment.

Подобрението на европейския пазар и повишаването на поръчките със 17% не успяха да компенсират продължаващото слабо представяне на останалите пазари, което понижи продажбите на Volvo Construction Equipment (Volvo CE) с 2% в третото тримесечие, след отразяване на промените във валутните курсове.

Нетните продажби през третото тримесечие намаляха с 3% до 11 539 милиона шведски крони (11 884). Коригирани с промените във валутните курсове, нетните продажби спаднаха с 2%. Коригираният оперативен приход се повиши до 601 милиона шведски крони (576), съответстващ на оперативен марж от 5.2% (4.8).

Нетните поръчки през третото тримесечие се повишиха със 17%, в сравнение със същото тримесечие на 2015 година, въпреки, че стартираха от ниски нива. Поръчките се повишиха във всички региони. В Европа, по-високите поръчки във Франция и Германия се неутрализираха от понижените поръчки в Норвегия и Русия. Увеличението в Северна Америка се дължи отчасти на пускането на компактно оборудване с двигатели, съвместими с Tier IV final. В Южна Америка увеличението на поръчките се дължи основно на SDLG в Бразилия. Приемът на поръчки в Азия (включително Китай) Order intake in Asia (including China) е с 24% по-голям. Това се дължи на повишените поръчки за марката Volvo в Китай, основно за багери, и на продължаващия стабилен ръст в Индия, както и на повишеното търсене на SDLG брандирани продукти в Китай и Югоизточна Азия. През третото тримесечие доставките бяха на сходни нива като предишната година. По-големите доставки в Европа, както и тези на SDLG брандирани продукти на експортните пазари и на стабилизиралия се китайски пазар на багери, бяха неутрализирани от по-ниските продажби на машини с марка Volvo в Близкия Изток, Северна и Южна Америка.

“Въпреки продължаващото слабо търсене, оперативният марж е леко подобрен през третото тримесечие до 5.2%. Допълнителен позитив е лекият ръст на поръчките във всички региони, спрямо ниските нива в BRIC регионите”, коментира Мартин Вайсбург, президент на Volvo Construction Equipment. “Не наблюдаваме моментално увеличение на търсенето и продължаваме вътрешните усилия за фокусиране върху бастионите на Volvo CE.”

През тримесечието Volvo CE представи редица иновации, като хибриден колесен товарач с потенциал за подобряване на горивната ефективност с до 50% и прототипи на автономен колесен товарач и самосвал.

Tab Q3 2016

Край.

Октомври 2015 г.

За допълнителна информация, моля, посетете следния адрес в Интернет: www.volvoce.com/press

Или се свържете с:

 

Tiffany Cheng
Директор „Външни комуникации“
Volvo Construction Equipment

Тел.: межд. избиране +32 499 56 68 47
Email: tiffany.cheng@volvo.com

Brian O'Sullivan
SE10
London

Тел.: межд. избиране +44 77 333 50307
Email: brian.osullivan@se10.com

Посетете http://www.thenewsmarket.com/volvogroup, за да гледате видеоматериала, предоставен от Volvo Group. Можете да видите и заявите видеоматериала като MPEG2 файлове или на Beta SP носители. Регистрацията и видеоматериалът са безплатни за медиите.