СИГМА БЪЛГАРИЯ АД България

Volvo CE отчита подобрение на пазарния си дял и базовата печалба за последното тримесечие на 2015 г.

Подобрената базова печалба и пазарен дял на изключително важните сегменти на по-големи машини се оказаха недостатъчни за компенсиране на залязващия пазар при резултатите на Volvo Construction Equipment от последното тримесечие на 2015 г., като беше отчетен спад в продажбите с 11 % през този период. За цялата отчетна година продажбите на компанията отбелязаха общ спад с 3 % за 2015 г.

В четвъртото тримесечие на 2015 г.Volvo Construction Equipment (Volvo CE) отбеляза спад на нетните продажби с 11 %, равняващи се на 10 967 млн. шведски крони спрямо 12 277 млн. шведски крони за същия период 2014 г. Отчетените цифри са вследствие на продължителните големи спадове на пазарите на Китай и Бразилия, в комбинация със засилените „насрещни ветрове“ на редица пазари извън Северна Америка, които също така показаха признаци на затишие. За цялата отчетна 2015 г. Volvo CE отчете спад в продажбите с 3 %, възлизащи на 51 008 млн. шведски крони, за разлика от оперативния приход, който почти се удвои: 2 090 млн. шведски крони спрямо 1 231 млн. шведски крони през 2014 г.

Трансформацията действа
Оперативният приход за последното тримесечие на отчетната година, с изключение на разходите по преструктурирането, отбеляза загуба от 191 млн. шведски крони, значително подобрение спрямо загубата от 815 млн. шведски крони за същия отчетен период на предходната година. Оперативният марж отбеляза признаци на прогрес: отрицателните 1,7 % за отчетния период спрямо отрицателните 6,6% за четвъртото тримесечие на 2014 г. Оперативният марж бе положителен за цялата година при отчетени 4,1 % спрямо 2,3 % за същия период на предходната година. Тези относително обнадеждаващи развития бяха постигнати въпреки по-ниските обеми продажби, ниската степен на използване на наличния капацитет и отпускането на кредити в Китай, възлизащ на 158 млн. шведски крони.

„В лицето на глобалния пазар, който остана на едно и също равнище до отбелязани леки спадове през 2015 г., Volvo CE продължи да упражнява вътрешни мерки, които ръководят рентабилността и ресурсната ефективност“, коментира Мартин Вайсбург, президент на Volvo Construction Equipment. „Въпреки по-ниските нива на продажби нашите оперативни резултати се подобриха — и получените резултати бяха значително по-добри спрямо същия отчетен период на 2014 г. Ние утвърдихме лидерството си в пазарния дял в сегмента на по-големите и по-доходни машини, преустановихме производството и продажбите на гамата от комбинирани багер-товарачи, грейдери и фрезови машини, и засилихме една нова управленска структура, която ни позволява да взимаме ясни и информирани решения. Това показва, че дейностите на екипите на Volvo, SDLG и Terex Trucks, насочени към задвижването на нашата трансформация като Volvo CE в глобален мащаб са успешни”.

Таблица 1. Volvo Construction Equipment, нетни приходи от продажби (НПП) по пазарен регион, в милиони шведски крони
Таблица 1. Volvo Construction Equipment, нетни приходи от продажби (НПП) по пазарен регион, в милиони шведски крониКрай.

Февруари 2016 г.

За допълнителна информация, моля, посетете следния адрес в Интернет: www.volvoce.com/press 

Или се свържете с: 
Thorsten Poszwa
Директор „Външни комуникации“
Volvo Construction Equipment
Тел.: межд. избиране +32 490 65 96 68
Email: thorsten.poszwa@volvo.com 
Twitter: http://twitter.com/VolvoCEGlobal

Brian O'Sullivan
SE10
London
Тел.: межд. избиране +44 77 333 50307
Email: osullivan@se10.com