СИГМА БЪЛГАРИЯ АД България

Сертифицираната програма за реконструкция вдъхва нов живот на машините Volvo

Нововъведената Сертифицирана програма за реконструкция от Volvo Construction Equipment защитава финансите на дългогодишните клиенти, като възстановява оригиналната сила, издръжливост и мощност на техните налични Volvo машини.

Сертифицираната програма за реконструкция вдъхва нов живот на машините Volvo

Volvo Construction Equipment представя своята нова Сертифицирана програма за реконструкция, която има за цел да осигури дълъг живот на машините Volvo. Съставена от три пакета – Сертифицирана реконструкция на хидравлика, Сертифицирана реконструкция на силов тракт и Сертифицирана реконструкция на машина – представената от Volvo Сертифицирана програма за реконструкция удължава живота на машините Volvo без компромис с околната среда или финансите на клиентите.

Големи или малки, Сертифицираната програма за реконструкция запълва пролуките в експлоатационните характеристики на машините Volvo, като връща отново машината в най-добро състояние и оптимизира дългосрочната инвестиционна стойност само за част от цената на новия модел. Чрез намаляване на общия разход за час с 8%, програмата позволява на клиентите да оптимизират своя паричен поток и да разширят бюджета си.

Реконструирано от Volvo
Програмата не само снижава разходите, но също така максимизира продуктивността и полезното време за работа на наличното оборудване, реконструирано да работи почти така, като че ли току-що е слязло от поточната линия. Със Сертифицираната програма за реконструкция, клиентите могат да се възползват от производителността и характеристиките, които обичайно се очакват от нова машина.

Сертифицираната програма за реконструкция от Volvo позволява на потребителите да възобновят по-ефективно работата си със своите новореконструирани машини, доставени навреме от техния сертифициран дилър на Volvo. На разположение по всяка стъпка от пътя, дилърите на Volvo планират възстановяването на машината съгласно графиците на клиента и осигуряват редовна информация за хода на дейностите, за да гарантират навременно завършване на реконструкцията. Като допълнителен бонус, клиентите имат възможност да модифицират своите машини по време на процеса на реконструкция, за да ги пригодят към конкретни приложения и да отговорят на изискванията на работния обект.

 

Направени по поръчка
Volvo предлага редица гъвкави сертифицирани пакети за реконструкция, направени по поръчка в отговор на потребностите на клиентите. Както и при всички сертифицирани пакети за реконструкция, екип от опитни техници на Volvo извършва подробна оценка на машината и отчита индивидуалните работни условия в търсене на възможност за потенциални модификации. За оптимизиране на стойността на клиентските инвестиции, сертифицираните дилъри на Volvo вземат предвид всичко – от бюджета и състоянието на машината до бизнес целите и приложенията на работа – и създават индивидуално предложение, което идеално отговаря на потребностите на клиентите.

 

Сертифицирана реконструкция на хидравлика
За онези клиенти, които са загрижени за работната скорост на техния багер, Сертифицираната реконструкция на хидравлика е едно предложение, което трябва да се обмисли. Чрез бърза и проста оценка на експлоатационните характеристики на хидравличните компоненти на машината, техниците на Volvo могат да оценят количеството работа, необходимо за постигане на оптимална производителност. От Сертифицираната реконструкция на хидравлика клиентите могат да очакват едно ефикасно решение, което изисква минимални технически операции и предоставя на 100% възстановени експлоатационни характеристики на хидравликата.

 

Сертифицирана реконструкция на силов тракт
Ако клиентът установява намалено ниво на производителност на машината, сертифицираният дилър на Volvo може да помогне чрез оценка на жизнено важните компоненти и разработване на решение, което да възстанови пълното Volvo качество на машината. Чрез тази опция клиентите могат още веднъж да получат производителността и характеристиките, които биха очаквали от една нова машина. Използвайки най-новите инженерни актуализации, програмата Сертифицирана реконструкция на силов тракт възстановява разхода на гориво, предлага по-голяма гъвкавост с гама от Volvo Reman компоненти и гарантира продължително полезно време за работа.

Сертифицирана реконструкция на машина
За Volvo възрастта е само цифра. Ето защо програмата Сертифицирана реконструкция на машина е специално разработена за клиенти, които биха искали тяхното по-старо оборудване да изглежда и да работи като ново. Онези, които предпочетат това предложение, получават цялостна реконструкция на своята машина отвътре и отвън, включително силовия тракт и хидравликата, както и най-новите инженерни актуализации и ново покритие с боя. За нас е еднакво важно да са доволни както клиентите, така и операторите, затова отдаваме много внимание на осигуряването на най-комфортната и продуктивна работна среда за оператора. Чрез програмата Сертифицирана реконструкция на машина, клиентите могат да поддържат истинския Volvo дух и качество във своите машини Volvo, като удължат живота на своето оборудване.

Повече информация за тези нови услуги и тяхната наличност може да се получи от местните сертифицирани дилърски представителства на Volvo.

Край.

June, 2016 г.

За допълнителна информация, моля, посетете: www.volvoce.com/press или се свържете с:

Thorsten Poszwa
Директор, Външни комуникации
Volvo Construction Equipment
Тел.: межд. избиране +32 490 65 96 68
Email: thorsten.poszwa@volvo.com
Twitter: http://twitter.com/VolvoCEGlobal

Brian O'Sullivan
SE10
Лондон
Тел.: межд. избиране +44 77 333 50307
Email: osullivan@se10.com