СИГМА БЪЛГАРИЯ АД България

Volvo CE представя Център за ефективна работа за Европа, Близкия изток и Африка

В стремежа си да се превърне в предпочитан партньор на клиентите за работа в Европа, Близкия Изток и Африка, Volvo CE събра специализиран екип, който активно да подкрепя търговските представители на Volvo при предоставяне на решения за проблеми, които могат да доведат до намалено време за работа.

Разположен в регионалния клон на EMEA в Ескилстуна, Швеция, новият Център за ефективна работа ще подпомага цялата търговска мрежа на Volvo в Европа, Близкия изток и Африка при поддръжката на машините на клиентите.

Той ще се използва като център за информационни технологии, наблюдение на данни, предавани от свързани машини чрез CareTrack, и набелязване на области, в които може да се увеличи както времето за безотказна работа, така и ефективността.

"Голямата част от въпросите, по които работим, са проблеми, които сме констатирали преди търговския представител или клиента. Това е нашата цел - да действаме изпреварващо и да предлагаме решения на проблеми, преди те да възникнат”, заявява Fredrik Gerhardsson, вицепрезидент на Volvo CE, отговарящ за продажбите в региона на Европа, Близкия изток и Африка

Служителите, които работят по конкретни случаи, ще предупреждават търговските представили да обработват кодове за грешки и аларми, така че да могат да се предприемат незабавни действия от името на техните клиенти, като намалят неплануваните спирания на работа, разходите за гориво и поддръжка и да предотвратят бъдещи проблеми.

"Когато установя проблем, изготвям пълен доклад, който изпращам на търговския представител. Търговският представител се заема с осигуряване на превантивна поддръжка, допълнително обучение или предлага възможности, които ще осигурят още по-добра непрекъсната работа или ефективност. Така например, един добре обучен оператор може да спести много пари за гориво и непланирана поддръжка", казва Leif Waad, един от служителите, обработващи конкретни случаи в Центъра за ефективна работа.

Многофункционално сътрудничество

Центърът е резултат от реорганизацията на отдела за продуктова поддръжка, тъй като ефективното насочване на търговските представители при превантивна поддръжка, изисква експертни познания, надхвърлящи рамките на следпродажбеното обслужване.

"Участието на хора от екипа на Volvo CE от всички области допринася за създаването на култура за ефективна работа и извеждане на клиентското обслужване на преден план в компанията“, казва Robert Sundkvist, мениджър на Центъра за ефективна работа.

Uptime Centre