СИГМА БЪЛГАРИЯ АД България

Хибридът на Volvo подобрява горивната ефективност с до 17%.

Низходящото движение на стрелата на очаквания на пазара багер EC300E Hybrid зарежда акумулатори, които се използват за захранване на хидравличната помпа.

Много често най-добрите идеи са най-опростени. Volvo CE възприе тази идея сериозно със своята новаторска разработка EC300E Hybrid, която е в процес на полеви изпитания. За разлика от други системи, които улавят енергията от въртенето на багерната надстройка за електрическо подпомагане на двигателя, новият хидравличен хибрид на Volvo събира "свободна“ енергия, генерирана от низходящото движение на стрелата на багера и я използва за презареждане на хидравличната система.

Мощните и постоянни низходящи движения на стрелата зареждат 20-литрови хидравлични акумулатори, които след това подават енергия за задвижване на хидравличните мотори за подпомагане на захранването на хидравличната помпа. Нивата на управляемост и ефективност са същите, както при като стандартния EC300E, включително и възможността за работа в режимите ECO и Hybrid едновременно.

VOLVO-BAUMA-MUNICH-EC300E-02-1920x1400

Бърза възвръщаемост при приложения за копаене и изсипване

Цялата тази проста и лесна операция сваля натоварването на двигателя, а при работа осигурява между 10-12% по-нисък разход на гориво, до 12% по-малко емисии на CO2 като всичко това без намаляване на ефективността. Когато се използва при производствените операции за копаене и изсипване (особено такива с 90° завъртане), възвращаемостта от този опростен подход може да е за малко повече от година. Машината осигурява същите нива на управляемост и ефективност, каквито могат да се очакват от еквивалентна обикновена машина, и до 17% подобрение на горивната ефективност в зависимост от приложението.

Опростена е не само идеята - това е валидно и за компонентите, които са само няколко добавени елемента с лесна поддръжка.

VOLVO-BAUMA-MUNICH-EC300E-03-1920x1400

И въпреки че все още не се предлага на пазара, понастоящем багерите EC300E Hybrid преминават полеви изпитания на обекти на клиенти с цел да оценка на технологията в реални приложения.

Технологии като тази са още един пример как Volvo CE изпълнява своя ангажимент за обновяване и разработване на по-устойчиви и икономични решения за клиентите.

За повече информация посетете: https://www.volvoce.com/global/en/this-is-volvo-ce/what-we-believe-in/innovation/ec300e-hybrid.

Снимка 1: EC300E Hybrid сега е в процес на полеви изпитания.
Снимка 2: Новият хидравличен хибрид на Volvo използва "свободната" енергия, генерирана от низходящото движение на стрелата на багера.
Снимки 3: Тази технология спомага за отнемане на натоварването от двигателя.