СИГМА БЪЛГАРИЯ АД България

Увеличено полезно време за работа благодарение на Volvo ACTIVE CARE

Глобалното внедряване на Volvo ACTIVE CARE е още една уникална за индустрията премиера от Volvo CE. Системата поема обработката на данните от телематичните устройства - благодарение на комбинацията от мониторинг на машинния парк и изчерпателните, практически приложими справки за машините.

С разрастването на бордовата телематика и отдалеченото свързване, мениджърите на автопаркове могат лесно да бъдат залети от купищата данни, генерирани от съвременните строителни машини. С уникалната система Volvo ACTIVE CARE на Volvo Construction Equipment (Volvo CE), която ще бъде предлагана в световен мащаб, Volvo проактивно поема тежестта на мониторинга и отчитането на доброто състояние на машините, като оставя на клиентите повече време да се съсредоточат върху своите бизнес операции. Volvo ACTIVE CARE е интелигентна телематична услуга, която обединява мониторинга на състоянието на машините и осигуряването на седмични отчети, които съвместно спомагат за намаляване на престоите. 
Отдалеченият анализ предоставя многобройни ползи, включително разпознаване на проблеми, преди те да се превърнат в неизправности, и спомага за плавното планиране на сервизното обслужване. Като знаят какъв е проблемът, техниците на доставчика трябва да правят по-малко пътувания до обекта на клиента и могат да пристигат с подходящите инструменти, части и опит, за да увеличат възможността за отстраняване на повредата още при първото посещение. Всичко това води до увеличено полезно време за работа и намалени разходи за клиента.

 

КАК РАБОТИ ТОВА

Процесът е прост: точките за машинните данни се следят чрез CareTrack - телематичната система на Volvo - и се контролират дистанционно чрез свързаност машина-към-машина от центровете Volvo Uptime по целия свят. Тук специализираните експерти на Volvo, които наистина разбират машините, използват най-съвременния диагностичен софтуер за обработка на информацията. При откриване на критична аларма или повреда на машината, доставчикът се информира за това заедно с диагностична информация за неизправността. Тогава доставчикът уведомява клиента за проблема и планира кога може да се извърши коригиращото действие. 


За щастие критичните проблеми са рядкост, но клиентите редовно получават информация чрез седмични отчети Uptime за непрекъснатото наблюдение на техните машини. Тези отчети подчертават възможностите за увеличаване на работоспособността на отделна машина или машинен парк.

Седмичен поглед, дългосрочно въздействие

Най-голямото предимство на Volvo ACTIVE CARE и специализираните центрове Uptime е, че клиентите повече не трябва да прекарват времето си в търсене на съществената информация сред огромната маса от машинни данни - това се прави от тяхно име от Volvo и техния доставчик на Volvo.
Това по-редовно взаимодействие помага на Volvo, на доставчика и на клиентите да работят заедно, за да идентифицират действията, които могат да окажат голямо въздействие върху един от най-големите двигатели на рентабилността - непрекъснатата работа.

“Чрез Volvo ACTIVE CARE ние поемаме стабилен ангажимент за постоянно нарастване на полезното време за работа”, казва Коен Сипс, вицепрезидент за клиентски решения във Volvo CE.

Илюстрация 1: Volvo ACTIVE CARE поема обработката на числата от машинната телематика.
Илюстрация 2: Информативни седмични отчети.