СИГМА БЪЛГАРИЯ АД България

Четири начина, чрез които обучението на операторите може да намали ССС

Операторите имат голямо значение за съвкупната стойност на собствеността (ССС). Клиенти, които инвестират в обучение на своя персонал, ще имат огромни финансови изгоди в дългосрочен план, тъй като по този начин те ще могат да се възползват максимално от своите машини. Това са четирите основни начина, които могат да повлияят положително на обучението на операторите.

1. Пестене на пари от гориво

Неопитните оператори, които натискат газта докрай през цялото време и извършват резки движения с машините, ще вдигнат разхода на гориво до небето. Горивото не е евтино и с течение на времето така ще се натрупа огромна сума, хвърлена на вятъра за ненужен разход на гориво. Обучението ще помогне на операторите да развият чувство за необходимото количество енергия, което им е необходимо, докато избягват ненужно въртене на гумите. Дори опитни оператори ще имат полза от някой курс, като например обучение "EcoOperator", което помага на участниците да планират своята работата по най-интелигентния начин и да извлекат максимална полза от всички най-нови функции, подобряващи ефективността на новите машини на Volvo. А инвестицията скоро ще се изплати сама. След това всички спестявания от разхода на гориво излизат на преден план.

2. Намаляване на разходите за поддръжка

Освен пилеенето на гориво, свръхоборотите на двигателя, внезапните резки движения или претоварването ще доведат до ненужно износване на машината и ще съкратят срока за експлоатация на нейните компоненти. Необучени оператори могат дори да се опитват да извършват опасни маневри или да изпълняват работни задачи, за които машината не е подходяща, което на свой ред ще води до скъпо струващи ремонти. Обучените оператори ще бъдат насърчават да работят с машината по плавен, внимателен и отговорен начин, което ще доведе до значително по-ниски разходи за поддръжка в дългосрочен план.

3. Избягване на скъпоструващи произшествия

Произшествията са кошмара на всеки клиент. Дори и операторът или други хора на работния обект да не са пострадали, произшествията все пак водят до непланирани принудителни престои, докато не се изясни причината за произшествието и не се ремонтират повредите. Изгубеното време в производството и разходите за ремонти са най-големите врагове на печалбата. Volvo се ангажира с безопасността и създава много функции за повишаване на безопасността в своите машини, но не може да даде гаранция, когато те се употребяват не по предназначение. Обучението ще помогне на операторите да придобият допълнителна информация за безопасността, за да са сигурни, че винаги използват машината по правилен и отговорен начин, като внимават за хора и други машини на обекта. Безопасното производство е надеждно, което в крайна сметка ще доведе до по-ниска ССС.

4. Увеличаване на общото производство

Уменията на оператора имат огромно значение за работата, която те могат да извършат в рамките на една работна смяна. Оператори, които планират работата си ефективно, използват прецизни движения и постигат оптимално натоварване или коефициент на запълване, който спестява много време. Повишаването на уменията на вашите оператори ще увеличи рязко тяхната производителност, а колкото повече произвеждате, толкова повече ще печелите.

Симулатори Volvo

Максимизиране на рентабилността