СИГМА БЪЛГАРИЯ АД България

Попитайте експерта: Стефан Петерсон за TCO

Приложният инженер Стефан Петерсон е експертът на Volvo CE продажби в регион EMEA по общите разходи за притежание (TCO). Използваме неговите познания, за да разберем как фирмата и нейните търговци работят по тази тема, за да осигурят изключителна рентабилност за клиентите си.

Стефан ПетерсонЗащо Volvo CE се фокусира толкова много върху TCO?

Ние във Volvo CE се стремим да поставим успеха на клиентите в основата на всичко, което правим. Наред с извършването на безопасна и екологично съобразена експлоатация, която отговаря на производствените цели и срокове, рентабилността е решаваща част от успеха на клиента. Нашите клиенти просто не могат да продължат да работят, ако бизнесът им не е рентабилен.

Като първокласна марка, Volvo не предлага най-евтините цени за покупка на пазара. Нивото на иновации и качество при проектирането и производството на нашите машини се отразява по необходимост в крайната цена. Но можем да предложим на нашите клиенти най-доброто съотношение цена/качество на пазара.

Средствата, които машините на Volvo спестяват от разхода на гориво и поддръжката в дългосрочен план, наред с високата производителност, осигуряват впечатляващо ниски общи разходи за притежание като цяло. Това ни отличава от нашите конкуренти и е най-силният аргумент за нашите клиенти.

Но TCO не се свежда само до машините, но и до начина, по който те се използват. Ето защо ние се стремим да работим проактивно с клиентите по консултативен начин, за да намалим още повече разходите им.

Как Volvo CE дефинира TCO?

Ние изчисляваме TCO като разходите за притежаване и експлоатация на машина в долари за час, разделени на това, което машината произвежда, в тонове или в кубически метри за час.

Разходите за притежание включват покупната цена, остатъчната стойност, амортизацията, лихвите, застраховката и данъците. Оперативните разходи включват разхода на гориво, износването на части, превантивната поддръжка и ремонт.

Кои са най-големите компоненти в TCO?

Разходът на гориво, изискванията за поддръжка и производителността безспорно са най-големите компоненти на TCO в наши дни.

Кои са основните пречки за постигане на най-добрите възможни TCO?

Първата основна пречка за постигане на най-добрите възможни TCO е липсата на свързаност в машините. Свързването на машините към нашата телематична система CareTrack помага на клиентите да наблюдават основните фактори, влияещи върху TCO на техния машинен парк - разход на гориво, използване, работоспособност на машината и експлоатационно поведение - за да могат да идентифицират области за подобрение, да зададат цели и да предприемат действия.

Друго ключово препятствие за постигане на най-добрите възможни TCO е липсата на правилния брой и капацитет на машините на обекта, въз основа на целевите тонове за час или разходите за тон. Ако има несъответствие, машините ще губят време и гориво на празен ход или ще чакат машините на партньора им да станат готови.

И накрая, ако клиентите не инвестират в обучение на своите оператори, те не им позволяват да достигнат пълния си потенциал. Добре обучените оператори имат усет за това колко мощност им е необходима, планират работата си ефективно и се грижат добре за своите машини, което води до по-нисък разход на гориво, по-ниски разходи за поддръжка и ремонт и по-голяма производителност.

Как Volvo CE може да помогне на клиентите да подобрят техните TCO?

Вече споменах ползата от CareTrack за понижаване на TCO. Ако клиентите се нуждаят от допълнителна помощ при интерпретирането на данните, нашите справки Insight Reports са много полезни Клиентите могат да видят веднага реалната възвръщаемост, която получават от своите машини.

Друг важен TCO инструмент е SiteSim, който изчислява оптималната настройка за обекта на клиента, за да сведе до минимум излишното чакане или работа на празен ход. Софтуерната програма дори може да препоръча идеалните маршрути, които операторите трябва да следват.

Що се отнася до оперативното обучение, има много различни опции, но аз лично съм фен на симулаторното обучение. Симулаторите на Volvo използват същия софтуер и данни като технологичната функция на Volvo CE за целите на разработката и проектирането, което ги прави максимално близки до реалността. Операторите могат да упражняват уменията си без риск за машината или други хора и дори можем да инсталираме симулатори на обекта при клиента, за да минимизираме времето за откъсване от производството.

Как ще се развият тези инструменти в бъдеще?

Наскоро направихме някои доста вълнуващи постижения. Сигурен съм, че вече сте чували за Volvo Co-Pilot. Последната ни актуализация е включването на функция „Наставник за оператора“, която насърчава подобренията в шофьорските техники чрез фокус върху познатите операторски практики, които оказват значително влияние върху горивната ефективност. Чрез моменталната обратна връзка ефектът от операторското поведение се показва в реално време на екрана в кабината и операторът е в състояние да разпознае критериите и да разбере ефекта от своите действия, свързани с тези критерии. Тази информация в реално време помага на оператора да взема по-добри решения за намаляване на разхода на гориво и износването на машината.

А от миналата година ние използваме измервания и снимки, направени от дронове, за да създадем 3D модели на клиентски обекти в SiteSim. Това ни помага да достигнем ново ниво на точност при нашите симулации. Вече можем да въведем тези 3D модели на клиентски обекти в нашите машинни симулатори, така че операторите да могат да практикуват и усъвършенстват точните задачи и маршрути, които ще предприемат в реалния живот. Вярвам, че симулациите ще станат още по-важна част от начина, по който работим с клиентите.

Максимизиране на рентабилността

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Anne Bast

VP Corporate Communication
Volvo Construction Equipment
Sales Region EMEA (Europe - Middle East - Africa)
Tel: + 46 16 5415906
anne.bast@volvo.com

Hannah Kitchener

SE10
London
Tel: +44 207 923 5863
E-mail: hannah.kitchener@se10.com