СИГМА БЪЛГАРИЯ АД България

5 съвети за поддръжка, за да запазите багерите във върхова форма

Чрез извършване на редовни проверки за поддръжка и използване само на оригинални части на Volvo, собствениците и операторите могат да постигнат по-продължително непрекъснато време на работа за своите машини.

1. Източвайте водния сепаратор всяка сутрин

В двигателя често се образува конденз през нощта поради спадане на температурата, затова източването на водния сепаратор трябва да бъде първото нещо, което операторът трябва да направи, преди да започне смяната си сутринта. Ако това не се направи, водата може да отиде в инжекторите, където се превръща в пара, което води до корозия. Липсата на източване на водния сепаратор е една от най-честите причини за неизправност на багера.

Проверка на ходовата част

2. Проверявайте обтягането на веригата веднъж седмично

Обтягането на веригата трябва винаги да е леко отпуснато. Ако обтягането на веригата е твърде стегнато, налягането може да причини ненужно износване на веригата и зъбните колела. Това може да се случи, ако разстоянието от долната верига до рамката на ходовата част е измерено неправилно. Това е различно измерване в зависимост от вида на материала, така че всеки, който извършва проверката, трябва винаги да проверява ръководството за експлоатация.

Верижен багер Volvo EC140Е

3. Не докосвайте въздушния филтър, докато не се включи светлината в кабината

Манипулирането на въздушния филтър може да позволи наличието на остатъци в двигателя, където песъчинките ще го износят. На таблото в кабината ще се светни индикатор, когато е време да почистите филтъра (почистете го само два пъти) или да го смените. Операторите или техниците, които желаят да проверят състоянието на филтъра, трябва да го наблюдават чрез CareTrack и MATRIS.

Volvo комплект за поддръжка на филтър

4. Винаги купувайте резервен филтър от Volvo

Използването на по-нискокачествен пиратски филтър може да доведе до навлизане на песъчинки в двигателя и да скъси срока на експлоатация - а двигателят е скъп компонент за смяна! По-малко от 5% от общите разходи за собственост на един багер отива за масло и филтър, така че това не е огромен разход. Операторите трябва да третират машината си както своята кола и да изразходват средства, когато това наистина е от значение - за оригинални резервни части от Volvo.

Volvo охладителна течност

5. Не смесвайте други охладителни течности с охладителната течност на Volvo

Формулата на охладителната течност на Volvo е грижливо разработена за максимална производителност. Смесването с други охладителни течности ще доведе до образуването на подобна на гел консистенция, която ще блокира водната помпа и ще промени точката на кипене. Охладителната течност има три важни цели - смазване, избягване на корозия и охлаждане - така че е жизненоважно да е в състояние да свърши своята работа така, както е предвидено от Volvo.