СИГМА БЪЛГАРИЯ АД България

3 начина, по които машините на празен ход влияят на печалбата

Когато едно строително оборудване работи на празен ход, то не само не допринася за производството, но и води до разходи.

1. Увеличени разходи за гориво

Горивото е основен разход за всеки собственик на строителна техника, така че е важно всяка капка да отива за извършване на работата, възложена на вашата фирма. Машините, които работят на празен ход, буквално изгарят пари за нищо.

Увеличени разходи за гориво

2. Увеличено износване на машината

Аналогично, ако двигателят работи, но не използвате машината за работа, вие причинявате излишно износване на двигателя. Машината ще трябва да се обслужва по-редовно и частите да се подменят по-често, а всичко това увеличава общите разходи за притежание.

Увеличено износване на машината

3. Намалена стойност при препродажба

Работата на празен ход може също да намали стойността при препродажба на машината, като добавя излишни отработени часове към часовника. В рамките на целия живот на една машина това може да доведе до значителна загуба на стойност, която лесно би могла да бъде избегната.

Намалена стойност при препродажба

Как да се намали работата на празен ход

Има две основни причини за празния ход. Първата причина е оставянето на двигателите да работят на празен ход по време на почивките на операторите.

За преодоляване на този проблем, много машини на Volvo включват функция за автоматично изключване на двигателя. След четири минути на неактивност, машината ще издаде предупреждение, че двигателят ще се изключи след 60 секунди. След изтичане на периода от 60 секунди, двигателят на машината ще се изключи самостоятелно.

Независимо от това, добра практика е да се насърчават операторите да изключват своите машини.

Другата често срещана причина за празен ход е, че броят и капацитетът на машините на обекта не съответстват правилно на поставените за цел тонове за час или разходи за тон. Например, един колесен товарач може да работи на празен ход, докато чака да пристигне самосвал за получаване на следващия си товар.

Volvo CE работи съвместно с клиентите, за да се увери, че разполагат с оптималната комбинация от машини за работа. При по-големи клиенти Volvo CE може дори да изпълни симулация с помощта на инструмента SiteSim, който изчислява идеалната конфигурация на работния обект – включително и маршрутите, по които трябва да поемат операторите.

И в двата случая свързването на вашите машини чрез телематичната система на Volvo CE CareTrack и заявяването на отчет Insight Report ще ви позволи да видите какво се случва на вашия обект и да поемете контрола върху разходите си.

Как да се намали работата на празен ход

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ