CONSTRUCTION EQUIPMENT België

VOLVO BIEDT COMPACT ASSIST MET REALTIME DICHTHEIDSBEPALING

Dankzij de branche-unieke dichtheidsbepaling van Volvo Construction Equipment is gissen voortaan voorgoed verleden tijd en bent u altijd verzekerd van dezelfde hoge kwaliteit en maximale productiviteit.

Volvo Compact Assist: met realtime dichtheidsbepaling

Volvo Construction Equipment lanceert Compact Assist – in combinatie met Volvo Co-Pilot – voor bepaalde Volvo asfaltwalsen. De technologie is verkrijgbaar in twee pakketten: Volvo Intelligent Compaction en Intelligent Compaction met Density Direct. Volvo Intelligent Compaction en Intelligent Compaction met Density Direct maken niet alleen walsgang- en temperatuurmonitoring en gegevensopslag mogelijk maar ook realtime dichtheidsbepaling: een brancheprimeur. Beide pakketten zijn inclusief Volvo Co-Pilot: een interactief boorddisplay dat op heldere en overzichtelijke wijze gegevens over de verrichte werkzaamheden verstrekt, wat kwaliteitsborging betekent.

"Dichtheidsbepaling werd wel gezien als de 'heilige graal' van de verdichtingsbranche. Men zei dat wie het eerst met een betrouwbaar systeem zou komen de asfalteerbranche ingrijpend zou veranderen. En dat is nu precies wat Volvo heeft gedaan," aldus Dr. Fares Beainy, onderzoeker bij Volvo Construction Equipment. "Dankzij Intelligent Compaction met Density Direct beschikken machinisten altijd over de gegevens die bepalend zijn voor de kwaliteit van het eindresultaat – de dichtheid."

Dichtheid instellen en aan de slag
Intelligent Compaction met Density Direct maakt gebruik van een kalibratiescherm, waarop de machinist de beoogde dichtheid kan instellen voor de te verrichten klus. Na instelling van alle gegevens voor de klus verricht het door Volvo geoctrooieerde systeem een dichtheidsbepaling die minder dan 1,5% afwijkt van die van boorkernproeven, zodat u altijd over actuele dichtheidswaarden beschikt voor de totale asfaltlaag.

Op basis van deze actuele gegevens kan de machinist tijdens het asfalteren de nodige aanpassingen verrichten. Dit beperkt niet alleen het risico van dichtheidsfouten die de projectkosten opdrijven, maar bespaart tevens tijd voor het boren van proefkernen, werkt kwaliteitsverhogend en levert een veel gelijkmatiger kwaliteit op dan het gebruik van nucleaire dichtheidsmeters. De instellingen worden bovendien opgeslagen in Volvo Co-Pilot, zodat machinisten ze later kunnen hergebruiken en snel van instellingen kunnen veranderen om aan specieke eisen te voldoen.

Gebruikersvriendelijke interface
Volvo Co-Pilot geeft een dichtheidskaart weer waarop de dichtheid van iedere vierkante meter gewalst asfalt met kleuren staat aangegeven en in de onderhoek van het scherm staat bovendien de actuele dichtheid. Zowel Volvo Intelligent Compaction als Intelligent Compaction met Density Direct geven inzicht in de actuele temperatuur- en walsganggegevens. Op het 10 inch grote kleurenscherm waarop alle walsgangen en roloverlappen met een unieke kleur staan aangegeven, kan de machinist eenvoudig zien welke stukken meer werk vergen. Dankzij temperatuurmonitoring beschikt de machinist over een 'temperatuurkaart' waarop het traject van de asfaltwals over de laatst gemeten oppervlaktetemperatuur heen wordt gelegd.

Gegevensopslag en gps
De gegevens van de walsgang- en temperatuurmonitoring en de dichtheidsbepaling worden opgeslagen op de 14 GB grote interne harddisk van Volvo Co-Pilot. Dat betekent ruimte genoeg voor zeven maanden aan gegevens die bij wijze van back-up bovendien naar een USB-stick te kopiëren zijn en weer te geven zijn in VETA-indeling. Met een optioneel systeem voor differentiële gps zijn de verzamelde gegevens te linken aan positiegegevens die tot op 20 mm (½ inch) nauwkeurig zijn. Naast Volvo Co-Pilot worden beide Volvo-pakketten geleverd met infraroodtemperatuursensoren voor en achter.

Door onafhankelijke instanties getest en beproefd
Density Direct werd ontwikkeld en getest in het kader van het "Highways for LIFE Technology Partnerships Program" van het Amerikaanse FHWA. De technologie werd toegepast tijdens uiteenlopende projecten variërend van volledige asfaltering tot asfaltherstel en vervolgens getoetst door onafhankelijke machinisten op locaties verspreid over de VS. Uit de resultaten die werden geanalyseerd door onderzoekers aan de University of Oklahoma bleek dat de Density Direct-bepalingen op 180 testlocaties minder dan 1,5% afweken van die van boorkernproeven.

Volvo Intelligent Compaction en Intelligent Compaction met Density Direct zijn beschikbaar op de nieuwe Volvo asfaltwalsen, met inbegrip van de Volvo DD105. De pakketten die uitsluitend te verkrijgen zijn via het dealernetwerk van Volvo Construction Equipment zullen te zijner tijd ook beschikbaar komen voor andere Volvo asfaltwalsen op de aftermarket.

Einde bericht.

Breng voor meer informatie een bezoek aan: www.volvoce.com/press

of neem contact op met:
Thorsten Poszwa
Director, External Communications
Volvo Construction Equipment
Tel.: +32 490 65 96 68
E-mail: thorsten.poszwa@volvo.com
Twitter: http://twitter.com/VolvoCEGlobal

Brian O'Sullivan
SE10
London
Tel.: +44 77 33 35 03 07
E-mail: osullivan@se10.com