Trygghetsavtal - inledning - Swecon Trygghetsavtal : Swecon Anläggningsmaskiner
Swecon Trygghetsavtal, serviceavtal, reparationsavtal

Swecon Trygghetsavtal - trygghet i tre nivåer

Swecon Trygghetsavtal är den bästa lösningen om du vill försäkra dig om att få ut maximal produktivitet ur din Volvomaskin - till lägsta kostnad. Avtalet finns i tre nivåer och du väljer omfattning efter dina förutsättningar. Och du betalar ett fast överenskommet pris månads- eller kvartalsvis.

Volvoutbildade servicetekniker från Swecon gör det de är bäst på, tar hand om din maskin. Medan du kan koncentrera dig på att vara maximalt effektiv och lönsam i ditt arbete.

Risken för oväntade och kostsamma reparationer begränsas, eller elimineras beroende på vilken avtalsnivå du väljer - Vitt program, Blått avtal eller Guldavtal.