Redskap kompaktlastare, skidsteers - Redskap : Swecon Anläggningsmaskiner

Volvo skidsteer: redskap

En Volvo skidsteer bär enkelt med sig arbetsverktyg och med det stora sortimentet av Volvo-redskap får du oöverträffad flexibilitet och mångsidighet.

"De visade redskapen är inte tillgängliga på alla marknader. Ta kontakt med återförsäljaren för mer information".

Utbudet av Volvos skidsteer-redskap innefattar:

Allroundskopa

Volvo-redskap för skidsteer (slirstyrd lastare) Allroundskopa
Skopa för tuffa markförhållanden.

Allroundskopa

Volvo-redskap för skidsteer (slirstyrd lastare) roundskopa
Allroundskopan är idealisk för ett stort antal materialhanteringsuppgifter.

Planeringsskopa

Volvo-redskap för skidsteer (slirstyrd lastare) Planeringsskopa
Planerings- och hyvelskopa med låg profil för varierande jordförflyttningsuppgifter.

Skopa med hög kapacitet

Volvo-redskap för skidsteer (slirstyrd lastare) Skopa med hög kapacitet
Konstruerad med högre bakdel för hantering av löst material.

Lättmaterialskopa

Volvo-redskap för skidsteer (slirstyrd lastare) Skopa för lätt material
För material som spån, alunpulver, kol, koks, bomullsfrö, bönor, krossad is, torv, potatis, ris…

Pallgafflar

Volvo-redskap för skidsteer (slirstyrd lastare) Pallgafflar
Perfekta för pall- och materialhantering. Enkelt och snabbt byte av harvpinnarnas avstånd.

Skrotgrip

Volvo-redskap för skidsteer (slirstyrd lastare) Skrotgrip
Enkelt att plocka upp och hålla stora och skrummande skrotdelar och avfall.

Vegetationsgrip

Volvo-redskap för skidsteer (slirstyrd lastare) Vegetationsgrip
Enkelt att plocka upp stora, skrymmande föremål, optimalt vid hantering av avfall/skräp efter planeringsjobb, vegetationsröjning...

Gödselgaffel

Volvo-redskap för skidsteer (slirstyrd lastare) Gödselgaffel
Enkelt att lyfta upp och hålla gödsel eller lös halm/kompost.

Ensilageskrapa

Volvo-redskap för skidsteer (slirstyrd lastare) Ensilageskrapa
För skrapning av hårdpackat ensilage med justarbara styrningar för justering av skärdjup.

Trädspade

Volvo-redskap för skidsteer (slirstyrd lastare) Trädspade
Används för att plantera eller avlägsna träd med hela rotsystemet. För att hantera träd enkelt...

Stubbfräs

Volvo-redskap för skidsteer (slirstyrd lastare) Stubbfräs
Perfekt för fräsuppgifter och borttagning av stubbar.

Stensåg

Volvo-redskap för skidsteer (slirstyrd lastare) Stensåg
Använda för att skära i mycket hårda material, kapa spår i betong eller asfalt, skära till betong- eller asfaltkanter vid lappningsjobb etc.

Hyvel

Volvo-redskap för skidsteer (slirstyrd lastare) Kallhyvel
Perfekt för vägunderhåll och förberedelse av arbetsplatsen. Slipar ner tjällyftning, arbetar runt brunnar i vägen
och hanterar heldjupa ledningsdiken. 

Schaktblad

Volvo-redskap för skidsteer (slirstyrd lastare) Schaktblad
För flyttning av jord och markrensning. Bladet har hydraulisk vinkling (30°) och tilt (10°) i båda riktningarna.

Borr

Volvo-redskap för skidsteer (slirstyrd lastare) Jordborr
Används för hålborrning i marken. Det finns borrmejslar för standardarbete, tungt arbete och plantering av träd och buskar. Skyddas med en hydraulisk övertrycksventil.

Snöskopa

Volvo-redskap för skidsteer (slirstyrd lastare) Snöskopa

Optimerad utformning för snö med urskuren bakplatta som ger ökad sikt och kontroll.

Snöblad

Volvo-redskap för skidsteer (slirstyrd lastare) Snöblad

Hydrauliskt vinklat snöblad för effektiv snöröjning på parkeringsplatser, uppfarter, trottoarer och liknande.

Kraftigt dimensionerat snöblad

Volvo-redskap för skidsteer (slirstyrd lastare) Kraftigt dimensionerat snöblad
Kraftigt dimensionerat snöblad för konstant, tung användning och kommersiella plogningsuppdrag.

Snöslunga

Volvo-redskap för skidsteer (slirstyrd lastare) Snöslunga
Idealisk för snabb snöröjning med en hydraulisk tvåstegsslunga med elektroniskt styrt utkast/avledare.

Vinkelsop

Volvo-redskap för skidsteer (slirstyrd lastare) Vinkelsop
För städning av arbetsplatser och rengöring av gator och torg. Kan vinklas 40 grader åt vänster eller höger. Stor borstavsnitt för rengöring i ett svep.

Gatusopare

Volvo-redskap för skidsteer (slirstyrd lastare) Gatusopare
Lämplig för lätt och tung rengöring av skräp på skrotanläggningar och byggarbetsplatser, avfallshantering och vägbyggen.

Planeringsraka

Volvo-redskap för skidsteer (slirstyrd lastare) Planeringsraka
Rakor för finplanering, finfördelning av jord, borttagning av skräp, spridning av fyllnadsjord och uppsamling av halm. Kan vinklas 20 grader.

Automatraka

Volvo-redskap för skidsteer (slirstyrd lastare) Automatisk raka
Avlägsnar småsten och skräp från lös jord och siktar jordens ytlager effektivt.

Preparator

Volvo-redskap för skidsteer (slirstyrd lastare) Preparator
För städning, stenborttagning och markberedning. Tar upp stenar (1 till 20 tum / 25–500 mm i diameter). Släpper ut sand/jord och småskräp genom den perforerade skopan.

Harv

Volvo-redskap för skidsteer (slirstyrd lastare) Harv
För beredning av fröbäddar, kompostblandning och landskapsberedning. Möjliggör botten- och toppskärning både framåt och bakåt.

Röjsåg

Volvo-redskap för skidsteer (slirstyrd lastare) Röjsåg
Perfekt för att röja undervegetation, högt gräs och små träd. Används på många olika områden från stora fält, allmänna parker och  vägkanter.

Vibrationsvält

Volvo-redskap för skidsteer (slirstyrd lastare) Vibrationsvält
För att packa ett stort antal olika marktyper som grus, sand, jord och asfalt. För vägbanor, gångbanor golfbanor, broar, parkeringsplatser m.m.

Dikesgrävare

Volvo-redskap för skidsteer (slirstyrd lastare) Dikesgrävare
Används för snabb och exakt grävning av diken för kablar och läggning av små rör.  Sidväxling i 2 steg för snäv grävning.


Oavsett om du köper dem nya eller begagnade, hyr dem eller leasar dem, är Volvos redskap slirstyrd lastare  redo att hjälpa förarna utföra mer arbete varje dag, inom många olika användningsområden

Ta reda på hur Volvos redskap för skidsteer kan förbättra din effektivitet: