Extrautrustningar för att få mer gjort - Extrautrustningar : Swecon Anläggningsmaskiner
Volvo Optional equipment - Options to get more done

Extrautrustningar för att få mer gjort

Volvo HTE1160-transmission
Volvo HTE1160-transmission med 11 framåtväxlar och 6 backväxlar ersätter standard transmissionen HTE840. Med sin kontroll i låga hastigheter, exakta arbetsområden och körning i hög hastighet ger den bättre prestanda. (Finns för G930, G940, G946, G960, G970, G976, G990)

Bladlyftackumulatorer
Två kolvackumulatorer som är förladdade med kvävgas dämpar de vertikala bladrörelserna och skyddar bladlyftsystemet från slagskador när väghyveln används för särskilt påfrestande arbeten. I systemet ingår spärrventiler som manövreras med en enda kontakt i hytten för att isolera ackumulatorerna från hydraulsystemet när kraven på bladets toleranser är särskilt höga. (Finns för G930, G940, G946, G960, G970, G976, G990)

Kraftigt supportsystem för vridbordet med DURAMIDE (TM) 
Ett kraftigt supportsystem för vridbordet ser till att inställningar som gjorts av vridbordet bevaras intakta för exakta bladtoleranser. Lager i DURAMIDE (TM) med lång livslängd ger maximal drifttid och minimerar underhållet. (Finns för G930, G940, G946, G960, G970, G976)

Fästen för tvärfallsautomatik
Samtliga Volvo väghyvlar i G900-serien kan använda tvärfalls-automatikutrustning från de flesta av de stora leverantörerna. Detta alternativ innebär att den slutliga installationen ser ut som en fabriksinstallation eftersom det eliminerar behovet av svetsning, slipning och omlackering. (Finns för G930, G940, G946, G960, G970, G976, G990)

Ta kontakt med din lokala återförsäljare för mer information om extrautrustning för Volvo väghyvlar.

OBS: En del lösningar som har tagits med som extrautrustning är standard på vissa marknader. Vissa lösningar finns inte på alla marknader.

Detta är inte en fullständig förteckning över tillgängliga extrautrustningar.