Volvo Steg 3B: Exhaust Gas Recirculation (EGR) animationer - V-ACT motor : Swecon Anläggningsmaskiner

Se hur Volvos EGR för Steg 3B fungerar!

Volvo har valt ett externt EGR-system (Exhaust Gas Recirculation) för att minska kväveoxider NOx. Därtill har man installerat ett DPF-system (Diesel Partikel Filter) som tar hand om partiklarna.
Filtret rengörs med hjälp en efterbrännare som bränner ut partiklarna från partikelfiltret i 650 grader var 10:e arbetstimme.
Nedan ser du lite hur ECR-systemet fungerar.