Envalsv?ltar Volvo SD75, SD115 och SD135 - Egenskaper och kundf?rdelar - SD75, SD115 och SD135 : Swecon Anl?ggningsmaskiner
Volvo SD75, SD115 och SD135 kompaktorer (stora jordpackningsv?ltar) ?r perfekta f?r jobb som f?rberedelsearbete f?r industri-, handels- eller bostadsomr?den

Volvo SD75, SD115 och SD135 envalsv?ltar:
Prestationskraft.

Volvo SD75, SD115 och SD135 kompaktorer ?r kraftfulla maskiner konstruerade f?r att ge ?verl?gsen kompaktering.

Olika amplituder, variabla frekvenser, centrifugalkraft och en tung?vals samverkar f?r att ge h?ga densitetsniv?er p? mindre tid.

Upplev kvalitetskompaktering n?r den ?r som b?st med Volvo stora jordpackningsv?ltar!

Valskrafter
Volvo SD75, SD115 och SD135 kompaktorer (stora jordpackningsv?ltar) ger mycket bra resultat inom alla anv?ndningsomr?den och materialdjup genom att du helt enkelt v?ljer h?g eller l?g amplitud

Oavsett om du kompakterar tunna jordlager eller tjocka v?gbanor f?r du ?verl?gsna resultat f?r alla anv?ndningsomr?den och materialdjup genom att v?lja h?g eller l?g amplitud.

Centrifugalkraft

Volvo SD75, SD115 och SD135 kompaktorer (stora jordpackningsv?ltar) anv?nder sig av h?g centrifugalkraft och stor trumvikt som fr?mjar mycket bra kompaktering och uppn?dd densitet med f?rre passager
Kombinationen av h?g centrifugalkraft och stor valsvikt underl?ttar mycket god kompaktering ? s? att du uppn?r ?nskad materialdensitet med f?rre passager.

Frekvensalternativ

Volvo SD75, SD115 och SD135 kompaktorer (stora jordpackningsv?ltar) har variabla frekvenser f?r trumvibration som kompenserar f?r f?r?nderliga markf?rh?llanden
St?ll enkelt in vibrationsfrekvensen fr?n f?rarkonsolen. Tv? frekvenser ?r standard och f?r ?nnu st?rre m?ngsidighet finns tillvalet fem frekvenser.

Volvo Steg IIIB-motor

Volvo SD75, SD115 och SD135 kompaktorer (stora jordpackningsv?ltar) ?r f?rsedda med en Volvo premiummotor som ger h?gt vridmoment vid l?gt varvtal f?r att leverera starka prestanda och l?g br?nslef?rbrukning
Volvos premiummotor ?r f?rsedd med ett dieselpartikelfilter (DPF) som ger l?gre utsl?pp. Motorn levererar h?gt vridmoment vid l?ga varvtal f?r att erbjuda starka prestanda och l?g br?nslef?rbrukning.

Volvos hytt

Volvo SD75, SD115 och SD135 kompaktorer (stora jordpackningsv?ltar) har en hytt som erbjuder en s?ker och bekv?m arbetsmilj?
Den ROPS/FOPS-certifierade hytten erbjuder en s?ker och bekv?m arbetsmilj? med ett effektivt system f?r v?rme och luftkonditionering samt runtomsikt genom stora glasytor med optimerat synf?lt fram?t och bak?t.

Oavsett om du k?per den ny eller begagnad, hyr den eller leasar den, ?r en SD75, SD115 eller SD135 stor envalsv?lt redo att hj?lpa f?raren utf?ra mer arbete varje dag, inom m?nga olika anv?ndningsomr?den.

L?s mer om hur Volvo SD75, SD115 och SD135 kompaktorer kan f?rb?ttra din effektivitet: