Envalsvältar från Volvo - Jordpackningsvältar : Swecon Anläggningsmaskiner

Volvo jordpackningsvältar
- envalsvältar med bästa kompakteringsförmåga

 Volvo SD25 jordkompaktorerVolvo SD75B, SD115B, SD135B kompaktorer (stora jordpackningsvältar) är robusta, pålitliga och uthålliga

< 5 ton

SD25
Maskinvikt: 2 664 kg
Valsbredd: 1 220 mm
8 till 15 ton

SD75B, SD115B, SD135B
Maskinvikt: 7 091 / 11 743 / 12 828 kg
Valsbredd: 1 676 / 2 134 / 2 134 mm

Volvos envalsvältar för jordpackning är utformade för alla upptänkliga kompakteringsarbeten och har funktioner som gör att du lyckas med de mest krävande arbetena. Volvos jordpackningsvältar står för kvalitet, pålitlighet och säkerhet.

Volvos envalsvältar är flexibla maskiner som effektivt kompakterar olika underlag och ballast vid arbeten på till exempel motorvägar, allmännyttiga anläggningsarbeten, vattenretentionsstrukturer och vid stora förberedande arbeten på bostadsområden, kommersiella anläggningar och industriområden.

Kompakteringen blir både lättare och effektivare.