Tandemvält Volvo DD25 - Egenskaper och kundfördelar - DD25 : Swecon Anläggningsmaskiner

Volvo DD25 tandemvält: Utför jobbet med jämnhet och precision.

Med Volvo DD25 tandemvält utför du små asfalteringsjobb på ett enkelt, effektivt och flexibelt sätt. Det är en perfekt vält för projekt i olika storlekar. Volvo DD25 vält får jobbet gjort på färre vältningar, oavsett om det gäller varm asfalt, jordförstärkningslager eller ballast. DD25 vält ger föraren större kontroll med högfrekvent kompaktering, högre hastighet, runtomsikt och bearbetade valsar med fasade kanter. Några av de främsta egenskaperna hos Volvo DD25 asfaltvält är:

360-graders sikt

Volvo DD25 kompaktorer vältar små asfaltvältar
Med 360-graders sikt över valsens kanter och maskinens omgivning sitter föraren säkert och har full kontroll både framåt och bakåt.

Hög frekvens

Volvo DD25 kompaktorer vältar små asfaltvältar
Med hög frekvens som kan justeras efter produktionskraven får du högre hastighet och optimalt slagavstånd – vilket ger jämnhet och bästa produktivitet.

Intervallstyrd vattensprinkler

Volvo DD25 kompaktorer vältar små asfaltvältar
Intervallstyrd vattensprinkler
Tidsinställningen för den intervallstyrda vattensprinklern kan regleras exakt för båda valsarna, vilket minimerar vattenanvändningen och stilleståndstiden vid påfyllning, samtidigt som det förhindrar att asfalt fastnar i valsen.

Bearbetade valsar

Volvo DD25 kompaktorer vältar små asfaltvältar
Bearbetade valsar
med perfekt rundhet och fasade kanter ger en jämn yta, utan läggningsmarkeringar.

Rostskyddat, trycksatt vattensystem

 Volvo DD25 kompaktorer vältar små asfaltvältar
Ett rostskyddat, trycksatt vattensystem ger ett jämnt flöde och förhindrar att asfalten rivs upp av de främre och bakre valsytorna, samtidigt som finmaskiga vävfilter maximerar sprinklerns utbredningsområde och minskar igensättning.

Lättåtkomligt motorrum

Volvo DD25 kompaktorer vältar små asfaltvältar
Det lättåtkomliga motorrummet har en lättöppnad motorhuv som tiltas framåt och ger fullständig åtkomst för underhåll, inspektion och service av motor och hydraulkomponenter.

Oavsett om du köper den ny eller begagnad, hyr den eller leasar den, är Volvos vältar redo att hjälpa förarna utföra mer arbete varje dag, inom många olika användningsområden.

Ta reda på hur Volvos tandemvält DD25 kan förbättra din effektivitet: