Borox - slitstål, slitdelar - Slitdelar : Swecon Anläggningsmaskiner
Borox slitdelar, slitstål redskap

Slitstål, slitdelar och slittillbehör från Borox

Borox har ett komplett sortiment av slitstål och slittillbehör till alla typer av skopor, väghyvlar, snöplogar och liknande.

Det heltäckande slitdelsprogrammet är anpassat till just de redskap som Swecon säljer. De slitstål du behöver finns aldrig längre bort än närmaste Sweconanläggning.

Det betyder att bästa möjliga slitstål till dina redskap finns på bekvämt avstånd från dig.
Mer om Borox skopstål
Mer om Borox vägstål

Kontakta din Sweconanläggning för ytterligare information kring produkterna.