Götene - Redskap : Swecon Anläggningsmaskiner

Götene Construction AB

Götene Construction AB har sedan 1953 arbetat med svetsning och bearbetning av höghållfasta samt konstruktion och konstruktionsberäkningar på avancerade produkter såsom mobila kransystem, tryckkärl, maskinstativ mm.

Läs mer om redskapen i Sweconkatalogen eller kontakta din Sweconanläggning för ytterligare information kring produkterna.