Engcon - Redskap : Swecon Anläggningsmaskiner

Engcon - The noble art of digging

System engcon är här. Med kraft och precision i ett. Med engcons tiltrotator kan du utföra arbetsuppgifter som tidigare var omöjliga att göra med en grävmaskin.

Nu har den dessutom integrerats med ett helt redskapsprogram - skopor, rivtänder, asfaltskärare, gripar, markvibratorer och snabbfästen, utformade för bästa funktion.

Läs mer om redskapen i Sweconkatalogen eller kontakta din Sweconanläggning för ytterligare information kring produkterna.