Gryphin hybridhjullastare - Komfort och stabilitet : Swecon Anläggningsmaskiner

Intelligent oberoende hjulupphängning

Frånvaron av traditionell drivlina och axlar ger möjlighet att införa intelligent oberoende hjulupphängning. Det ger inte bara föraren en bekvämare färd, med färre vibrationer i hytten, utan tillåter också justerbar höjd på maskinen.

Ramen kan sänkas för snabba lastförflyttningar, med sänkt tyngdpunkt och möjlighet till mycket högre hastighet än vad som nu är möjligt, med bibehållen komfort och stabilitet.

Ramen kan också höjas: Bättre markfrikgång över ojämn mark och möjlighet till större tippningshöjd med bibehållen stabilitet.