SfinX grävaren - Konceptgrävmaskin : Swecon Anläggningsmaskiner

Framtidens former

Uppfylla framtidens krav med morgondagens teknik

För att kunna vara branschledande inom kvalitet, säkerhet och miljö måste den utrustning som Volvo Construction Equipment konstruerar och tillverkar ligga i den tekniska utvecklingens framkant.

Här ska vi granska arbetet hos en grupp industridesigners som strävar efter att utforma en Volvo grävmaskin för 2020-talet.

Med företagets värderingar som grund för designfilosofin är slutresultatet - SfinX-grävaren - en symbol inte bara för Volvos avancerade tekniska tänkande, utan även för vart företaget är på väg i sitt sökande efter överlägsna produkter och närhet till kunden.

Titta på konceptvideon  och få en spännande glimt av denna konceptgrävare, eller ladda ned en broschyr (på engelska) för att få mer information.