Volvo entreprenadmaskiner - Biobränslen : Swecon Anläggningsmaskiner
Biobränslen

Biobränslen

En kommentar om biobränslen från Volvo-koncernen

Oljekonsumtionen ökar samtidigt som det allt mer sällan upptäcks nya, större oljefyndigheter. Samtidigt ökar jordens medeltemperatur på grund av de ökande utsläppen av koldioxid från förbränning av olja, kol och gas. Inget enskilt bränsle och ingen enskild motortyp kan ensamma lösa framtidens energiproblem. Volvokoncernen arbetar därför på bred front med utveckling av framtidens drivlinor och anpassning till nya bränslen för att kunna avgöra de olika lösningarnas relativa potential.

Volvo stöder en utvärdering av olika alternativa bränslen för att minska beroendet av fossila bränslen för anläggningsmaskiner och i transportsektorn. Tänkbara alternativ för tunga tillämpningar är:

  • Bio-diesel (FAME/RME): Volvo stöder inblandning av upp till 30 % i dieselbränsle. Blandningsförhållandet varierar beroende på motorstorlek. FAME (Fatty Acid Methyl Ester, fettsyrametylester) är en förnybar resurs, framställd av grödor. Den ger lägre utsläpp av partiklar och kolväten, och om den har lägre svavelhalt är även utsläppen av svaveldioxid mindre.
  • DME: Anses av Volvokoncernen vara ett av de mest effektiva förnybara bränslena, ett alternativ med mycket låga avgasemissioner och mycket nära CO2-neutralt om det produceras av biomassa. DME (dimetyleter) har hög total energieffektivitet, och det krävs bara små modifieringar för att konvertera en dieselmotor till att kunna köras på DME.

Volvo betraktar morgondagens bränslen och drivlinor utifrån vad vi kallar ett "källa-till-hjul"-perspektiv. Målet är att uppnå högsta möjliga energieffektivitet från själva energikällan, hela vägen till fordonets hjul. Vi tror att energiförsörjningen kommer att variera på grund av regionala förhållanden och krav, och vår uppgift är att spela en aktiv roll i denna utvecklingsprocess.

Volvo är en av världens största tillverkare av motorer för tunga fordon, och har därför utmärkta förutsättningar att anpassa vårt produktutbud så att det passar den energi kunderna har tillgång till och det arbete fordonet ska utföra. För att kunna erbjuda den mest kostnadseffektiva lösningen, en som är anpassad till kundens specifika behov, arbetar Volvo på flera olika alternativ för framtidens drivlinor och bränslen.