Produktsortiment - Volvo tandsystem : Swecon Anläggningsmaskiner
Volvo tandsystem produktsortiment

Volvo tandsystem - ett brett produktsortiment

I produktsortimentet från Volvo tandsystem finns tänder och hållare för alla typer av applikationer.

Du kommer att finna tänder och hållare för varje behov. För hantering av lättbrutet material vid dikesgrävning till utbrytning av hårda och slitande material som sprängsten.
 
Hållarna är utvecklade för att passa både nya Volvo-skopor och ombyggda skopor till äldre maskiner från Volvo Construction Equipment.

Tänder, hållare och segment

Men Volvo tandsystem omfattar inte bara tänder och hållare till alla skopstorlekar för alla typer av lastmaskiner och grävmaskiner; det innehåller även segment som skyddar skopan mellan tänderna.

Volvo tandsystem har till och med markberedningsrivare och hållare för Volvo väghyvlar.

Kontakta din Volvo återförsäljare för att få veta mer om Volvo tandsystem och hur du ska maximera prestandan hos din Volvo anläggningsutrustning.