Smörjmedel Volvo - presentation - Volvo smörjmedel : Swecon Anläggningsmaskiner
Volvo Construction Equipment smörjmedel inledning

Volvo smörjmedel skyddar din maskin

Volvo smörjmedel är utvecklade just för din Volvo-maskin. Volvo smörjmedel ger dig hög och jämn kvalitet – så att din maskin går längre, bättre och renare!

Smörjmedel är livsviktiga för din maskin och kritiska för systemet som helhet. Volvo smörjmedel:

  • Förbättrar prestanda för enskilda komponenter
  • Ger överlägset skydd mot slitage och förlänger komponenternas livslängd
  •  Förlänger din maskins livslängd
  • Minskar bränsle- och oljeförbrukningen  

Våra motoroljor, hydrauloljor samt axel- och transmissionsoljor är särskilt anpassade till maskinens komponenter. Våra fetter är omsorgsfullt utvecklade för att förhindra onödigt slitage.

Genom att regelbundet använda Volvo oljeanalys* får du dessutom viktig information som gör att du kan planera byten av komponenter i god tid innan problem uppstår. Därigenom minskar du risken för kostsamma skador och stillestånd.

För problemfritt ägande med maximal drifttid för maskinen, ta en titt på våra serviceavtal. Här är både Volvo originalsmörjmedel och Volvo originalfilter centrala funktioner. 

* Finns ännu inte på alla marknader.