CareTrack - presentation - CareTrack : Swecon Anläggningsmaskiner
Caretrack, Volvo Construction Equipments telematiksystem, ger dig rapporter om bränsleförbrukning, drifttimmar och geografiskt läge

CareTrack: Enklare maskinparkshantering

CareTrack är Volvo Construction Equipments telematiksystem som ger dig tillgång till omfattande maskinövervakningsinformation för att du ska kunna spara tid och pengar.

Systemet skapar ett stort antal olika rapporter – till exempel bränsleförbrukning, drifttimmar och geografiskt läge – via en webbportal och sänder även ut varningsmeddelanden via SMS eller e-post.

Du kan även använda CareTrack-portalen för att hantera maskinservice och slitdelar. Med den här resursen kan maskinparksansvariga minska bränslekostnaderna, optimera resultaten för maskiner och förare samt planera förebyggande service och underhåll för att maximera upptiden.

Behåll överblicken över dina maskiner med fjärrövervakning och upplev nya dimensioner av kontroll och effektivitet med CareTrack.

De viktigaste fördelarna med CareTrack är:

Sparar tid

Med Volvo Construction Equipments telematiksystem CareTrack sparar du tid genom att planera service och underhåll i förväg

Öka drifttiden och undvik potentiella problem genom att planera service- och underhållsbehov i förväg. Återförsäljare kan till och med felsöka problem på avstånd – det minskar servicetiden.

Sparar pengar

Med Caretrack, Volvo Construction Equipments telematiksystem, skapas driftrapporter som hjälper dig att spara pengar

Driftrapporterna gör att du kan identifiera onödig tomgångstid – information som gör det möjligt att minska bränsleförbrukningen, de ickeproduktiva drifttimmarna för maskiner och servicekostnaderna.

Obegränsade möjligheter

Med Volvo Construction Equipments telematiksystem CareTrack får du tillgång till en hel värld av information

Med CareTrack får du tillgång till en hel värld av information, från uppgifter om bränsleförbrukning och rapporter om maskinanvändning – så att du kan få ut mesta möjliga av din maskin.

CareTrack standard

Via webbportalen får du tillgång till maskiners drifttimmar och geografiska läge. Du kan även hantera serviceplaner och slitdelar för maskiner och se dina maskiner på kartan.

Spårning och status

Genom lägesavkänning – geofencing – och tidsavgränsningar meddelas du om en maskin rör sig utanför förinställda positioner och tidsgränser. Genom statusrapporter får du uppgifter om bränslenivå, maskiners position och drifttimmar.

Drift

Optimera din maskinpark och maximera produktiviteten med rapporter om bränsleförbrukning, maskinanvändning och onödig tomgångstid. Jämför hur dina maskiner används och planera servicekontroller.

Produktion

För ramstyrda dumprar med inbyggd vägningsteknik visas maskinens faktiska produktivitet i ton/liter. Dessa uppgifter kan användas för att förbättra förarutbildningen, minska bränsleförbrukningen och öka komponenternas livslängd.

Stöldskydd

Bandgrävare kan utrustas med ett spårningssystem för stöldskydd. Du får varningsmeddelanden via e-post/SMS när en trigger aktiveras och kan aktivera och återaktivera startspärren för maskinen via webbportalen.

Kommunikation

Maskiner utrustade med satellitmodem som aktiverats av din Volvo-återförsäljare kan överföra data via satelliter i områden med ingen eller svag mottagning för mobiltelefoner.

API

Med ett API kan CareTrack-data levereras till ditt eget hanteringssystem.
Det finns två alternativ beroende på den typ av uppgifter du behöver.

Tillgängligheten för paketen ovan kan variera mellan olika länder. Vänd dig till din Volvo-återförsäljare för att få utförligare information.

Ta reda på hur CareTrack kan förbättra din effektivitet: