Slitageinspektion - undervagn - Undervagnsdelar : Swecon Anläggningsmaskiner
Volvo undervagnar, slitageinspektion

Slitageinspektion undervagn

Hur mår din undervagn? En slitageinspektion ger dig svaret. Undervagnens tillstånd är avgörande för grävmaskinens tillförlitlighet och produktivitet.

Slitageinspektioner lönar sig

Det räcker inte med enbart en visuell inspektion. För att exakt kunna fastställa det aktuella slitaget måste mätningar göras. De uppmätta slitagedata sparas i vår avancerade programvara så att vi kan övervaka och hantera slitaget.

Regelbundna inspektioner av undervagnen genom din Volvo-tekniker, och utbyte och reparationer i tid, hjälper till att förlänga undervagnens livslängd. Det ökar också produktiviteten, förkortar stilleståndstiden och sänker maskinens timkostnad.

Låt din Volvo-återförsäljare utföra regelbundna slitageinspektioner. Det hjälper dig att fastställa när komponenter ska bytas ut för lägsta möjliga driftkostnad.

Kontakta din Volvo-återförsäljare för mera information.