Motoravstängningstimer - Programvarualternativ : Swecon Anläggningsmaskiner
Motoravstängningstimer

Känn dig lugn med Motoravstängningstimer

Innan motorn stängs av efter ett hårt arbetspass ska föraren låta den gå på tomgång i minst en minut så att den kyls av. Med Motoravstängningstimer kommer motorn automatiskt att gå på tomgång innan den stängs av. Det innebär att föraren kan lämna hytten, låsa maskinen och sluta arbetet för dagen utan att behöva vänta.

Tillgänglig för:

Längre livslängd och mindre motorslitage
Detta alternativ hjälper föraren att stänga av motorn på rätt sätt samtidigt som det förlänger turbokompressorns livslängd och förhindrar onödigt motorslitage.

 

För mer information om Motoravstängningstimer, kontakta din lokala Volvo-återförsäljare.

Ramstyrda dumprar

E-serien

F-serien