FAQ - Chemicals/AdBlue® : Swecon Anläggningsmaskiner

Frågor och svar om AdBlue®

  1

Vad är AdBlue?
Den giftfria lösningen består av 32,5 % urea och 67,5 % avjoniserat vatten. Urea är en kväveförening som omvandlas till ammoniak när den värms upp. Vätskan kallas AdBlue i Europa/ Asien och Diesel Exhaust Fluid (DEF) i Nordamerika.

  2

Varför behövs AdBlue?
Det är en viktig reaktant för den selektiva katalytiska reduktionsprocessen (SCR) som sker i steg IV-motorer.

  3

Var kan jag få tag i AdBlue?
AdBlue-lösningen kan du beställa via Volvos återförsäljarnät där den antingen kan hämtas, eller så kan du få den levererad direkt till arbetsplatsen.

  4

Hur är AdBlue förpackat?
AdBlue levereras i förslutna, särskilda behållare, både på burk och fat eller i lösvikt, för att passa alla kunders behov.

  5 Vad händer om jag använder ett lågkvalitetsalternativ istället för AdBlue?
Om du använder alternativa medel av låg kvalitet kan efterbehandlingssystemet skadas, och detta kan leda till sämre vridmoment, hastighet och till slut maskinhaveri. Onödiga utgifter och stilleståndstid kan enkelt undvikas om du använder den Volvo-godkända lösningen.
  6

Hur garanteras kvaliteten på AdBlue?
AdBlue-lösningen uppfyller de höga renhetskraven enligt standarden ISO 22241-1. Detta säkerställer att den är korrekt tillverkad, testad och hanterad.

  7

Påverkas AdBlue av utomhustemperaturen?
AdBlue fryser vid -11°C. SCR-systemet värmer upp AdBluetanken och försörjningsledningarna. Om vätskan fryser medan maskinen står oanvänd påverkas start och drift ändå inte. SCR-uppvärmningssystemet kommer att tina upp lösningen till flytande form igen, utan att kvaliteten påverkas.

  8

Hur ska AdBlue förvaras och hur läge håller lösningen?
AdBlue ska förvaras på en sval, torr och ventilerad plats och skyddas mot direkt solljus. Rekommenderad förvaringstemperatur är upp till 25°C, även om kortvarig exponering för högre temperaturer inte orsakar någon skada. Om AdBlue förvaras enligt rekommendationerna så håller det i cirka två år.

  9

Varför är det viktigt att använda utrustning som är till för AdBlue?
Den särskilda AdBlue-utrustningen måste användas för att distribuera och förvara lösningen så att den inte kontamineras.

 10

Är Adblue frätande?
Den giftfria lösningen är frätande på vissa känsliga metaller som koppar.

 11

Hur mycket AdBlue förbrukas?
Förbrukningen ligger på mellan 5 % och 7,5 % av bränsleförbrukningen, beroende på maskintyp och användningsområde.