Batterier Volvo - presentation - Batterier : Swecon Anläggningsmaskiner
Volvo batterier

Original Volvo Batterier

Batterier från Volvo Construction Equipment har tillräckligt med energi för att uppfylla, och överträffa, dina behov. De har tillräckliga reserver för att klara av verkligen krävande situationer och förhållanden.     

Varför ska jag använda Volvos batterier?     

Kraftfulla

Den unika konstruktionen av skiljeväggarna mellan battericellerna bidrar till att minska spänningsfallet vid belastning, varför batterierna producerar över 25 % högre starteffekt än alternativa startbatterier.     

Kräver mindre underhåll

En speciallegering av bly-kalcium som används i de flesta av Volvos våtbatterier minimerar vattenförbrukningen, vilket märkbart minskar underhållsbehovet.     

Snabb uppladdning

Samma bly-kalciumlegering gör att batteriet kan uppnå maximal effekt på en bråkdel av den tid som krävs för alternativa batterier.     

Långlivade

I genomsnitt har ett Volvobatteri mer än 20 % längre livslängd än alternativa batterier.     

Säkra att hantera

Höljet hos ett original Volvobatteri är extremt kraftigt och 100 % läcksäkert under normala användningsvillkor.     

Miljömedvetenhet

Produktionen av original Volvobatterier sker med yttersta omsorg för att minska inverkan på miljön.     
    
Kontakta din Volvo återförsäljare för att diskutera över vilket Volvobatteri som är rätt val för dig.