Volvo CE-fabriken i Braås blir koldioxidneutral - Nyheter & pressmeddelanden : Swecon Anläggningsmaskiner
2014-01-15 

Volvo CE-fabriken i Braås blir koldioxidneutralVolvo CE Braås facility achieves CO2 neutrality

I slutet av december 2013 avslutade Volvo Construction Equipment i Braås resan mot att bli en koldioxidneutral anläggning. Den 45 000 m2 stora fabriken utanför Växjö, som är specialiserad på utveckling och tillverkning av ramstyrda dumprar, drivs nu helt av förnybara energikällor som vindkraft, biomassa och vattenkraft, som varken ger skadliga utsläpp eller bidrar till växthuseffekten.

Denna viktiga bedrift följer i systerbolaget Volvo Trucks fotspår, som med sin anläggning i Gent satte en ny standard för utsläppsfri industriell tillverkning år 2007. Och precis som fabriken i Gent blev den första koldioxidneutrala anläggningen inom bilindustrin, blir Braås den första inom sektorn för anläggningsmaskiner.

”Omsorg om miljön är en av våra grundläggande värderingar och genomsyrar allt vi gör på Volvo”, säger Niklas Nillroth, ansvarig för Core Value Management och samhällsansvar på Volvo CE. ”Därför är vi extremt stolta över att Volvokoncernen leder utvecklingen, inte bara inom en sektor, utan två.”

De första stegen mot koldioxidneutralitet i Braås togs 1999, när den lokala energileverantören Växjö Energi AB anlitades för att installera en träfliseldad fjärrvärmeanläggning, som skulle leverera centralvärme till Volvos anläggning och stadens invånare. Fabriken i Braås anslöt sig sedan till ett koncernövergripande initiativ 2007 med målet att övergå till grön elektricitet, d.v.s. elektricitet som producerats med förnybara energikällor.

Niklas Nillroth, som arbetar på anläggningen i Braås, säger: ”Volvo CE spelar en viktig roll för regionen och det är därför viktigt att våra miljömedvetna beslut inte bara gynnar våra kunder och världen i stort, utan även våra närmaste grannar.”


Volvo CE Braås facility achieves CO2 neutrality


Slutspurten
Efter dessa två första initiativ var fabriken 2008 koldioxidneutral till 87 procent. Den sista slutspurten för att uppnå 100 procent inleddes för två år sedan. Personalen identifierade gasolbrännarna (LPG) som de största energiförbrukarna. Gasolbrännarna användes för att värma upp ugnarna för rostskyddsbehandling till 60 °C, men ersattes steg för steg med fjärrvärme från och med september 2013. Brännarna i komponentmåleriet, som kan bli upp till 120 °C varma, blev också anpassade till elvärme. Dessutom byttes anläggningens dieseldrivna gaffeltruckar ut mot modeller med elbatterier.

Samtidigt drev lokalbefolkningen och fabrikens 1 000 anställda en kampanj för att uppmana Växjö Energi AB att driva fjärrvärmeanläggningen med enbart biomassa. Tidigare hade även vanlig eldningsolja använts under perioder med hög förbrukning och vid underhåll.

”Det här är en enorm framgång som uppnåtts tack vare det engagemang och den målmedvetenhet som våra anställda i Braås visat”, säger Niklas Nillroth. ”Men det hade inte varit möjligt utan den gröna energi som redan finns tillgänglig i Sverige och utan det stöd vi fått inom regionen.”

Fortsatt engagemang
Nästa steg är att fokusera mer på energisparande åtgärder, särskilt att minska förbrukningen när fabriken går på tomgång. Ett initiativ handlar om att återvinna spillvärme från behandlingsugnarna och brännarna och använda den för att värma upp byggnaderna. ”Vi pumpar visserligen inte ut stora mängder skadlig koldioxid i atmosfären, men ju mindre energi vi förbrukar, desto bättre”, säger han.
”Omsorg om miljön är, och kommer alltid att vara, en fråga med hög prioritet på Volvo CE. Braås är den första anläggningen som blivit koldioxidneutral, men alla våra fabriker är på väg i rätt riktning och gör varje dag framsteg när det gäller att minska våra globala utsläpp.”

Volvo CE Braås facility achieves CO2 neutrality

”Precis som vår före detta VD Pehr G. Gyllenhammar sa 1972: ’Vi är en del av problemet – men också en del av lösningen’, strävar vi efter att bli världsledande inom hållbara konstruktionslösningar inom alla delar av vår verksamhet”, sammanfattar Niklas.

Hämta bilder

Slut.

Januari 2014

Mer information finns på www.volvoce.com/press

Eller kontakta:

Thorsten Poszwa

Chef, extern kommunikation

Volvo Construction Equipment

Tel: int +32 2482 5021

E-post: thorsten.poszwa@volvo.com

Twitter: http://twitter.com/VolvoCEGlobal

Brian O’Sullivan

SE10

London

Tel: int +44 77 333 50307

E-post: osullivan@se10.com